article banner

Vrijblijvend adviesgesprek over de impact van de coronacrisis op uw onderneming

De wereld staat op zijn kop en dat de huidige coronacrisis grote maatschappelijke impact heeft is duidelijk. Ook voor ondernemingen en ondernemers. Hoe speelt dit voor u?

Met welke negatieve impact krijgt u te maken, en hoe kunt u die managen?
Denk aan uw core business (processen die stilstaan, minder activiteiten), uw mensen (HR zaken, welzijn van thuiszitters), uw stakeholders (klanten, leveranciers, supporters).

Maar ook: Waar ontstaan mogelijkheden om positieve maatschappelijke impact te maken? Bijvoorbeeld door vrijgekomen tijd, producten of middelen in te zetten om een positieve bijdrage te leveren? Welke kansen zijn er om uw onderneming opnieuw uit te vinden in de huidige situatie?

We helpen u graag met een vrijblijvend (online) adviesgesprek om te inventariseren waar voor uw onderneming de belangrijkste negatieve én potentiele positieve impacts zitten, en hoe u daar op anticipeert.

In het gesprek:

 • Maken we een inventarisatie van de belangrijkste impacts voor uw onderneming.
 • Bepalen we waar u acties op kan en wil ondernemen.
 • Identificeren we mogelijke partners en kanalen om die acties te ondersteunen, o.a. via ons eigen netwerk.

Op basis van uw situatie en behoefte zoomen we in op de meest relevante zaken, waarbij we kijken naar uw ondernemingsdoelen en activiteiten, en naar de people, planet en profit kant.

Concreet kunnen daarbij aspecten aan de orde komen rondom financiën, mensen, producten en middelen, skills en expertise, sociaal kapitaal, en natuur en milieu.

Waar kunt u aan denken?

Financiën

 • Waar zit nu uw grootste uitdaging t.a.v. beschikbare middelen?
 • Op welke noodmaatregelen kunt u aanspraak maken en hoe? Bijvoorbeeld uitstel of verlaging van betaling belastingen; lenen met garantstelling overheid.
 • Hoe borg je bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer?

Mensen

 • Gezondheid en welzijn medewerkers: welke richtlijnen zijn er voor het waarborgen van gezondheid? Hoe communiceer je hierover naar de medewerkers? Hoe faciliteer je optimaal maar ook veilig thuiswerken met bescherming van data? Welke acties kun je ondernemen om welzijn en teamgevoel van medewerkers te borgen?
 • HR aspecten: wat betekent de situatie voor contracten, werktijdverkorting, salarissen, verloven?
 • Tijd die vrijkomt: kun je die inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij?

Producten en middelen

Over welke fysieke objecten en producten beschikt uw onderneming? Welke worden nu niet gebruikt? Hoe zet je die anders in, of om een positieve bijdrage te bieden aan de maatschappij? Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van hotelkamers aan daklozen of het inzetten van IoT en VR brillen voor geïsoleerde ouderen.

Skills en expertise

 • Welke kennis en expertise is er binnen uw onderneming? Hoe zet je die in om een positieve impact te maken? Kun je iets bijdragen aan andere ondernemingen of de maatschappij?
 • Hoe gebruik je vrijgekomen tijd om skills en expertise te vergroten?
 • Denk aan: ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, trainingen voor medewerkers.

Sociaal en relaties

 • Welke maatschappelijke activiteiten onderneemt uw onderneming normaal, die nu stilvallen? Bijvoorbeeld het bieden van stages en werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk, of programma’s gericht op participatie, gezondheid en talentontwikkeling. Op welke alternatieve manieren kun je toch impact creëren ten tijde van deze crisis?
 • Hoe kun je je netwerk mobiliseren of samen met partners krachten bundelen?
 • Hoe zorg je voor een goede communicatiestrategie met je stakeholders?

Natuur en milieu

 • Van welke natuurlijke bronnen maakt uw onderneming normaal gesproken gebruik (zoals land, water, ecosysteemdiensten)? Wat is het effect nu u deze niet of minder gebruikt, is er sprake van natuurherstel?
 • Kun je de huidige situatie gebruiken voor het uitdenken en testen van een meer duurzaam business model?

Heeft u hier wat aan? En wilt u hier verder over van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Emma Verheijke via emma@sinzer.org.

We wensen iedereen veel succes en moed toe de komende tijd. Samen komen we door deze crisis heen!

Actualiteiten

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden