article banner
Advisory

Fraude of corruptie, waarom zou ik een forensisch accountant inhuren?

Omdat het bij fraude of corruptie vaak over zaken gaat waar een organisatie geen ervaring mee heeft en bij een onvoldoende aanpak kan leiden tot voor een organisatie existentiële problemen, maak de best mogelijke keus: huur bij een interne onderzoek (veelal: 'corporate investigation') naar fraude of corruptie een forensisch accountant in. Dat is iemand die van onderzoek zijn beroep heeft gemaakt, daartoe de opleiding heeft gedaan, zijn kennis nog steeds op peil houdt en die valt onder relevant tuchtrecht.

Ontdek met welke 6 fraudetypes u te maken kunt krijgen

Wat kan die forensisch accountant nou eigenlijk wat iemand anders niet kan?

Een forensische accountant is een accountant, waarop alle fundamentele beginselen van accountants onverkort van toepassing zijn: integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid. Ten behoeve van die vakbekwaamheid heeft die accountant jaren gestudeerd, praktijkstage gelopen en schoolt hij zich jaarlijks minstens een week bij. Er is bovendien geen vergelijkbaar beroep waarvan deze beginselen door tuchtrechtspraak worden gehandhaafd.

Maar wat kan die forensisch accountant nou eigenlijk wat iemand anders niet kan? Het woord forensisch is afgeleid van het woord 'forum'. In het forum wordt recht gesproken en feiten maken het recht. De forensisch accountant heeft geleerd feitenonderzoek te doen in financiële en dataomgevingen, waarbij vanuit het onderzochte fenomeen wordt gespeurd naar mogelijke betrokkenheid van personen, en daarover verslag wordt gedaan op een wijze die past in een rechtsgang. Hij heeft geleerd te interviewen en te verhoren. Hij weet de waarheid van een rechtsfeit te onderscheiden. Daarbij moet hij heel goed weten wat de normen zijn waarbinnen hij dat onderzoek doet. Denk daarbij aan de spelregels rond privacy, maar denk daarbij ook aan alle andere wettelijke vereisten die gelden binnen verschillende rechtssoorten, zoals civiel, straf- of bestuursrecht.

Misverstanden over het vak

Het misverstand bestaat dat een forensisch accountant aan lastige voorwaarden is gebonden, waardoor hij minder effectief zijn werk kan doen. De enige wezenlijke eis die bepalend is voor zijn werk, is dat hij in objectiviteit een deugdelijke grondslag heeft voor de bevindingen die hij rapporteert. Daartoe verricht hij die werkzaamheden die hij zelf noodzakelijk acht en laat zijn oren niet hangen naar cliënt of wederpartij van cliënt. Dat kost regelmatig meer tijd dan de betrokken partijen willen of blijkt ingrijpender of grondiger dan wellicht een van beide of beide partijen verwachten, maar staat uiteindelijk daarom als een huis als het in de rechtszaal wordt gewogen.

Vergeet niet dat het voor betrokkenen om levensveranderende situaties gaat

Vergeet bij onderzoek niet dat het voor betrokkenen om levens veranderende situaties gaat, waarbij zorgvuldigheid, fair play en equality of arms moeten zijn gewaarborgd. Goed onbevooroordeeld feitenonderzoek ten behoeve van waarheidsvinding in juridisch gevoelige situaties is een vak, waartoe honderden eerdere ervaringen toe bijdragen. Forensisch accountants hebben nou juist dat vak geleerd. Waarom zou u daarom iemand anders inhuren?

Gerelateerde artikelen