Human resources

Geen transitievergoeding bij ontslag?

Anne Hofman
Door:
insight featured image
Normaal gesproken moet u een transitievergoeding betalen aan werknemers die u ontslaat. Maar niet in alle gevallen bestaat die plicht.
Onderwerpen

Zeker nu, in deze financieel uitdagende corona-tijden, kan dat uitkomst bieden. We zetten het nog eens voor u op een rij.

De transitievergoeding is niet verplicht

  • als uw werknemer zelf ontslag neemt;
  • als het contract stopt met wederzijds goedvinden (met een vaststellingovereenkomst); u en uw werknemer mogen dan zelf de hoogte van de vergoeding bepalen. Die vergoeding kan ook nul zijn;
  • als u uw werknemer ontslaat wegens verwijtbaar handelen of nalatigheid;
  • als de ontslagen werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte;
  • als het dienstverband stopt, omdat uw werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • als uw onderneming failliet is gegaan of in de schuldsanering terecht komt. Dit geldt ook als u uitstel van betaling krijgt van de rechtbank;
  • als de geldende cao een andere ontslagvoorziening bevat. Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 worden afgeweken van de transitievergoeding, óók als dat nadelig is voor de werknemer is;
  • als een werknemer met een tijdelijk contract dat (van rechtswege) afloopt, binnen zes maanden een volgend tijdelijk contract aangaat bij uw onderneming. Dan blijft de werknemer (uiteindelijk) toch bij u in dienst.
Wat moet ik doen bij een (dreigend) faillissement?
Wat moet ik doen bij een (dreigend) faillissement?
Lees dit artikel

Betaling in termijnen

Door corona is uw financiële situatie misschien zo nijpend, dat het betalen van de transitievergoeding voor problemen zorgt. U mag de betaling van de totale transitievergoeding dan spreiden over maximaal zes maanden. U moet dan wel wettelijke rente betalen over het deel van de vergoeding dat u later betaalt.

Factsheet transitievergoeding

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft kortgeleden een factsheet  transitievergoeding uitgebracht. Daarin leest u alle aspecten van de transitievergoeding.

Meer weten?

Neem contact op met onze arbeidsjuristen als u vragen heeft over de transitievergoeding of de berekening ervan. Wij helpen u graag.

Maak binnen 5 minuten uw juridische document

Legal docs van Grant Thornton maakt het voor u mogelijk in 3 stappen.

De documenten uit de contractenwebshop zijn standaarddocumenten die u zelf samenstelt. U koopt deze documenten dus zonder een persoonlijk juridisch advies.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.