Belastingen

WBSO: uw subsidie voor innovatie

Linda van de Reep
Door:
insight featured image
Heeft u een innovatieve onderneming en ontwikkelt u regelmatig iets nieuws? Dit laat niet alleen uw organisatie verder groeien, maar hierdoor kan u door gebruik van de WBSO-subsidie ook uw kosten verlagen. Wat moet u hiervoor doen?
Onderwerpen

Wat is de WBSO?

De WBSO is een fiscale regeling waarmee u een deel van de (loon)kosten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gecompenseerd krijgt. U hoeft namelijk minder loonheffing af te dragen waardoor u minder loonbelasting betaalt over het loon van uw R&D-medewerkers.

De WBSO geeft u ook toegang tot de innovatiebox, een faciliteit voor de vennootschapsbelasting waarmee innovatieve winst effectief tegen 9% procent belast wordt.

Innovatiebox toepassen? De aanhouder wint!
Innovatiebox toepassen? De aanhouder wint!
Lees dit artikel

Voorwaarden WBSO

Om in aanmerking te komen voor de WBSO moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

Algemene voorwaarden

  • Uw onderneming is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en draagt loonheffing af voor uw werknemers.
  • U ontwikkelt zelf een product, productieproces, programmatuur of voert technisch wetenschappelijk onderzoek uit.
  • De werkzaamheden vinden plaats binnen de Europese Unie.

Voorwaarden aan ontwikkelingsprojecten

  • De ontwikkeling is technisch nieuw voor u. Er is sprake van technische risico’s of onzekerheden met betrekking tot het beoogde eindresultaat.
  • Er is sprake van concrete technische knelpunten. Hiervoor heeft u al een idee voor de mogelijke technische oplossingsrichting.
  • Het project is geen routinematige ontwikkeling, kopiëren, reverse-engineering, et cetera.

Voorwaarden aan technisch wetenschappelijk onderzoek

  • Het onderzoek heeft betrekking op fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie.
  • In het onderzoek zoekt u een verklaring voor een verschijnsel. Deze kennis mag nog niet algemeen toegankelijk zijn of bij uw onderneming aanwezig zijn.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan u voor uw projecten op basis van het geschatte aantal S&O-uren bij de RvO een aanvraag indienen (maximaal vier aanvragen per kalenderjaar).

Fiscaal voordeel

De WBSO afdrachtvermindering berekent u aan de hand van het aantal S&O-uren dat u en uw werknemers in de projecten stoppen.
Daarnaast komen ook bepaalde kosten voor bijvoorbeeld apparatuur in aanmerking.

Voorbeeld

U ontwikkelt een nieuw product en heeft hiervoor WBSO toegekend gekregen. Voor de periode januari tot en met juni 2022 heeft u 3.000 uren aangevraagd. Het uurloon is 29 euro.
De afdrachtvermindering berekent u over het toegekende S&O-loon en het forfaitaire bedrag. Dit bedraagt in dit geval:

S&O-loon: 3.000 x € 29 = € 87.000
Forfait: (1.800 x € 10) = ((3.000 – 1.800) x € 4) = € 22.800 +
Grondslag: € 109.800

Het fiscale voordeel van de WBSO bedraagt vervolgens € 109.800 x 32% = € 35.136.

Voor starters bedraagt het percentage 40 procent in plaats van 32 procent. Is de grondslag meer dan 350.000 euro, dan geldt het percentage van 32 procent (of 40 procent voor starters) slechts tot dit bedrag. Daarboven geldt een percentage van 16 procent.

Wijzigingen in 2022

Vanaf 2022 is er in de WBSO wat gewijzigd. Tot en met 2021 moest u per tijdvak een aanvraag doen waarbij periodes elkaar niet mochten overlappen. Dit was vaak per kwartaal of per half jaar. Hierdoor moest u per kwartaal of half jaar het aantal S&O-uren schatten. Eventuele nieuwe projecten kon u pas meenemen bij de nieuwe aanvraag.

Voor aanvragen vanaf 2022 mogen periodes elkaar wel overlappen. Dit betekent dat u flexibeler bent in het aanvragen van de WBSO en beter stuurt door tussentijds een extra aanvraag in te dienen voor nieuwe projecten of meer S&O-uren.

Contact

Benieuwd of de WBSO voor u interessant is en wat wij daarbij kunnen betekenen? Neem contact op met één van onze subsidieadviseurs.