article banner
COVID-19

NOW 2.0 regeling: Rijksoverheid publiceert tekst

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Op maandag 22 juni jl. is de tekst van de verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) bekend gemaakt.

Ik wil een accountantsverklaring

De regeling komt vrijwel geheel overeen met de informatie die al eerder over NOW 2.0 bekend is gemaakt. Wel is meer duidelijkheid gegeven over de diverse definities en interpretatie van bepalingen.

NOW in het kort

De NOW 2.0 biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers over de periode juni t/m september 2020 (4 maanden).

Om in aanmerking te komen voor NOW 2.0 dient sprake te zijn van een omzetdaling van 20% of meer in een periode van 4 maanden ten opzichte van de gemiddelde omzet van 2019. Deze periode van 4 maanden kan beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Indien gebruik is gemaakt van NOW 1.0 moet de periode van NOW 2.0 hierop aansluiten. De omzetberekening dient in eerste instantie plaats te vinden op concernniveau. Alleen indien voor het concern geen sprake is van een omzetdaling van 20% of meer kan NOW 2.0 worden aangevraagd voor een individuele vennootschap.

Maximaal wordt 90% van de loonkosten vergoed waarbij maart 2020 de referentiemaand is. Indien de omzetdaling bijv. 50% is, bedraagt de NOW 2.0 tegemoetkoming 50% x 90% = 45%. Bij een omzetdaling van 30% is de NOW 2.0 tegemoetkoming 30% x 90% = 27%. Het is dus van belang om een goede schatting te maken van de omzetdaling voordat u een aanvraag indient.

De loonsom over de maanden juni t/m september 2020 wordt bij definitieve vaststelling van de subsidie vergeleken met de loonsom van maart 2020. Indien de loonsom is gedaald, zal u een deel van de NOW 2.0 tegemoetkoming moeten terugbetalen. In de berekening van de terugbetaling wordt geen rekening gehouden met uw omzetdaling. Er wordt altijd gerekend met 90%. Alleen bij ontslag van 20 werknemers of meer zonder overeenstemming met vakbond of ondernemingsraad geldt een extra ontslagboete van 5% van de NOW 2.0 subsidie.

Voor gebruik van NOW 2.0 gelden een aantal extra voorwaarden rond het uitkeren van dividend, betalen van bonussen en inkoop van aandelen in/over 2020. Belangrijk is dat deze voorwaarden alleen gelden indien het NOW 2.0 voorschotbedrag € 100.000 of meer is; of het definitieve bedrag € 125.000 of meer is. In dat geval is ook een accountantsverklaring nodig zodat achteraf kan worden beoordeeld of voldaan is aan de voorwaarden van de regeling.

NOW 2.0 kan vanaf 6 juli tot 31 augustus as worden aangevraagd via het UWV.

De definitieve subsidie wordt vervolgens vastgesteld in de periode november 2020 t/m mei 2021 (of zelfs augustus 2021 indien een accountantsverklaring nodig is).

Stappenplan

Om uw recht op NOW 2.0 te bepalen is het belangrijk om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Is sprake van een concern?
  • Is sprake van omzetdaling van 20% of meer (op concernniveau of individueel)?
  • Wordt voldaan aan de voorwaarden voor recht op NOW 2.0?

Meer weten?

Wilt u meer weten over NOW 2.0? Lees ook ons artikel 'NOW-regeling 2.0: voorwaarden en verschillen'.

Natuurlijk kunt u voor vragen over de NOW 2.0 of andere coronamaatregelen ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Actualiteiten