article banner
Assurance

Navigating the changes to IFRS for CFOs

Marcel Welsink

Ieder jaar worden wijzigingen aangebracht in de vereisten van International Financial Reporting Standards (IFRS). Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen worden gepubliceerd die de toekomstige financiële verslaggeving van organisaties beïnvloeden. Het rapport 'IFRS: Navigating the changes to IFRS ' is opgezet om CFO's bewust te maken van de recente wijzigingen in IFRS. Zowel nieuwe als bestaande Standards en Interpretations die zijn aangekaart, worden behandeld.

IFRS 9, 15, 16 en NL-GAAP

Dit rapport biedt ondersteuning bij het doorvoeren van de voorgeschreven wijzigingen in een IFRS-jaarrekening. Er wordt ingegaan op de nieuwe standaarden , en welke vanaf boekjaar 2018 resp. 2019 van toepassing zijn, en waarvan de verwachte impact reeds in de jaarrekening 2017 toegelicht moet worden.

Deze nieuwe standaarden kunnen in de toekomst tot verschillen met NL GAAP gaan leiden, er wordt op dit moment bekeken of NL GAAP hierop al dan niet aangepast gaat worden.

Volgens Grant Thornton zijn de meeste (waarderings)issues ook relevant voor MKB-organisaties, die hun jaarrekening onder NL-GAAP opstellen.

Belangrijke thema's die dit jaar in Navigator voorkomen

  • Aangezien er tussen de IFRS en US Financial Accounting Standards Boards vaak verschillende standaarden golden voor economisch significante transacties, zijn er nieuwe, volledig overeenkomende vereisten voor omzetverantwoording ontwikkeld voor zowel IFRS als US GAAP. Het omzetverantwoordingsmodel is nu control-based. NB IFRS 15 vervangt IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts en verschillende omzet-gerelateerde Interpretations, en is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2018.
  • : Deze nieuwe standaard vervangt IAS 17 Leases en drie Interpretations. Onder IFRS 16 dienen lessees ook operationele leases in de jaarrekening te activeren op basis van een 'right-of-use' actief met hier tegenover een leaseverplichting, evenals huurverplichtingen. Daarnaast worden onder andere de definitie van een lease en de manier van verwerken van een sale and leaseback transactie gewijzigd.
    Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2019.
  • : Na een gefaseerde implementatie van de beoogde wijzigingen, zijn in IFRS 9 (2014) de definitieve toegevoegde vereisten met betrekking tot impairment en de wijzigingen in classificaties en waarderingsvereisten opgenomen.
  • IFRS 17 Insurance Contracts: De IASB heeft na 20 jaar ontwikkeling een nieuwe standaard gepubliceerd over Insurance Contracts. Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2021.
  • Amendments to IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized losses: In deze amendment wordt ingegaan op issues rondom tijdelijke waarderingsverschillen en rondom verwerking compensabele verliezen in de jaarrekening.
  • Amendments to IAS 1 Disclosure Initiative. Hiermee worden ondernemingen verder aangespoord om op basis van professional judgment de toelichting in de jaarrekening in te richten.

Transparantie en verlaging administratieve druk

, zegt hierover: "Grant Thornton is voorstander van meer transparantie, maar pleit tegelijkertijd voor een verlaging van de forse, administratieve druk op het gebied van toelichtingsvereisten. Een toelichting is geen doel op zich, maar moet relevant zijn en helpen bij het vergroten van begrip: Wat zijn de belangrijkste risico's van de onderneming? En hoe worden deze beheerst? Wat zijn de keuzes die bestuur en management hebben gemaakt? Het is belangrijk dat wij hier kritisch naar blijven kijken."

Gerelateerde artikelen