Hoe beheers ik integriteitsrisico’s, hoe krijg ik inzicht in de feiten en hoe versterk ik mijn informatiepositie voor optimale besluitvorming? Hoe onderscheid ik feit van fictie bij vermoedens van onregelmatigheden en hoe bepaal ik de impact? Hoe weet ik wat waar is bij vermoedens van fraude of corruptie in mijn organisatie? Hoe krijg ik grip op digitale data die voor onderzoek nodig zijn? Beschik ik wel over alle relevante feiten bij mijn juridische procedure of komt er straks een verrassend vonnis? Beschik ik als curator van een faillissement over de relevante feiten? Hoe vergroot ik de weerbaarheid van mijn organisatie tegen integriteitsinbreuken? Goede vragen.

Specialisten voor alle integriteitskwesties

Fraude, smeergeldzaken, witwassen, belangenverstrengeling of andere integriteitsinbreuken zijn reële risico’s voor u als ondernemer. Dit kan voor u leiden tot grote financiële gevolgen en reputatieschade. Samen met u nemen wij de juiste stappen om dit te voorkomen. Onze Forensic & Integrity Services specialisten hebben brede kennis en expertise op het gebied van integriteitskwesties. Wij bieden u ondersteuning met:

 • Integrity advisory services
 • Forensic & dispute services
 • Forensic technology services

Internationale kennis en expertise

Onze Nederlandse praktijk heeft een sterke positie binnen de internationale Forensic & Integrity Services praktijk van Grant Thornton International Ltd. Dit geeft ook u toegang tot wereldwijde kennis en expertise.

Hoe neemt u de juiste stappen?

Beheers uw integriteitsrisico’s

Als ondernemer moet u oog hebben voor integriteitsrisico’s, het risico dat uw werknemers iets anders doen dan u van hen verwacht (intern of extern) en (on)bedoeld regels overtreden. Gaat u actief aan de slag met het beheersen van integriteitrisico’s? Zorg dan dat u zicht heeft op waar integriteitsrisico’s zich kunnen voordoen en neem maatregelen om de kans op inbreuken te verkleinen. Stimuleer bijvoorbeeld gewenst gedrag en maak ongewenst gedrag bespreekbaar. Zo werkt u aan een integer bedrijfsklimaat en organiseert u proactief uw fraude- en integriteitsbeheersing.

Laat verantwoord forensisch feitenonderzoek doen

Vermoedt u fraude, onregelmatigheden of is er een (potentieel) juridisch geschil? Dan staat u het sterkst als u over de feiten beschikt. Het betrouwbare feitenonderzoek van onze ervaren onafhankelijke accountancy en IT-specialisten zorgt dat relevante feiten naar boven komen. Hierbij zetten we de juiste processuele stappen zodat u uiteindelijk een compleet en bruikbaar rapport heeft voor uw besluitvorming en eventuele juridische vervolgstappen. Onze onderzoeken zijn zowel geschikt voor situaties waarbij sprake is van vermoedens van onregelmatigheden of bij geschillen, als bij faillissementen.

Zorg voor een optimale en betrouwbare informatiepositie

Veel bronnen bevatten grote hoeveelheden relevante data, ook binnen uw organisatie. Soms verstopt, technisch ontoegankelijk of u zoekt naar een speld in een hooiberg. Onze specialisten versterken uw informatiepositie bij besluitvorming. Zij maken hierbij gebruik van relevante externe bronnen, innovatieve oplossingen voor het doorzoeken van grote hoeveelheden data binnen uw organisatie en door effectieve en gerichte data-analyse. 

Wij helpen u de juiste stappen te nemen.

 • Beheers uw integriteitsrisico
  Beheers uw integriteitsrisico
  Integriteitsschending is financieel gezien één van de grootste schadeveroorzakers. Uit serieuze studies blijkt dat wel 5% van de omzet van iedere organisatie in het geding is. Van u wordt verwacht dat u oog heeft voor het integriteitsrisico, het risico dat uw mensen niet doen wat er van hen verwacht wordt, intern of extern. U moet weten waar integriteitsrisico’s zich kunnen voordoen en maatregelen nemen om de kans op inbreuken te verkleinen. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld de juiste werkomgeving creëren. Dan werkt u actief aan de loyaliteit van uw medewerkers aan uw organisatie. Zij zullen eerder misstanden melden en verantwoording willen afleggen. Zo organiseert u proactief uw fraude- en integriteitsbeheersing.
 • Forensisch verantwoord feitenonderzoek
  Forensisch verantwoord feitenonderzoek
  U staat bij een vermoeden van onregelmatigheden het sterkst als u over de feiten beschikt. Met gedegen feitenonderzoek door ervaren onafhankelijke experts op het gebied van waardering, forensische technologie, financiële recherche en accountancy, kunt u gefundeerd besluiten nemen. Ook ziet u meteen welke maatregelen helpen om herhaling te voorkomen. Onze bevindingen zijn ongekleurd en houden stand in een rechtszaak mocht dat nodig zijn; onze methoden zijn robuust en forensisch verantwoord. Wij hebben ervaren forensische accountants, IT-specialisten, gedragswetenschappers en particuliere onderzoekers in ons team. Wij zijn gewend samen te werken met uw advocaten.
 • Ondernemingswaardering en opstellen schadestaat
  Ondernemingswaardering en opstellen schadestaat
  Als u uw feiten op een rij heeft dan zijn belangrijke ingrediënten voor het bepalen van de economische waarde van uw onderneming of de hoogte van schade aanwezig. In ons team zitten ervaren waarderingsdeskundigen om over deze zaken te rapporteren. Zij kunnen zowel als partijdeskundige, als onpartijdige deskundige, optreden.

Forensics and integrity services

Integrity advisory services

Wilt u integriteitsinbreuken of betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit liever voorkomen in plaats van achteraf moeten genezen? Ga dan actief aan de slag met uw integriteitbeleid. Wat verwacht u van uw werknemers en aan welke regels moeten zij voldoen? Werk aan een klimaat waarin u dilemma’s bespreekbaar maakt en zorg voor toegankelijke kanalen om misstanden te melden. Wij helpen u daarbij.

Forensic & Dispute Services

Vermoedt u dat er binnen uw onderneming sprake is van fraude of corruptie? Welke stappen moet u dan doorlopen en wat moet uw vooral niet doen? Goed om u zich dit af te vragen. Verduistering, het ontvangen of betalen van smeergeld of andere integriteitsinbreuken zijn voor u als ondernemer een reëel risico, altijd. Wij helpen u bij het zetten van de juiste stappen en beperken zo uw schade. Hebt u aanvullend onderzoek nodig bij een geschil? Wilt u relevante feiten boven tafel krijgen, uitgewerkt in een duidelijk rapport dat standhoudt in de rechtbank? Onze specialisten helpen u hierbij zodat u vol vertrouwen uw vervolgstappen zet in de beslechting van het geschil.

Forensic Technology Services

Waar zijn de relevante digitale data in uw organisatie? Hoe stelt u die efficiënt veilig? Hoe kunt u in korte tijd grote hoeveelheden e-mails en documenten doorzoeken? Welke sporen zijn er nog te vinden op een laptop van uw (ex-) werknemer? Hoe houdt u overzicht op het zoekproces? Hoe gaat u om met potentieel geprivilegieerde communicatie en privacy? Onderzoek in digitale data lijkt zo simpel, maar in de praktijk komt er veel bij kijken. Onze forensic technology specialisten helpen u hierbij!

Yvonne Vlasman
Partner valuation, investigation & dispute
Yvonne Vlasman
Yvonne Vlasman - partner Valuation, investigation & dispute services - is specialist op het gebied van investigations, litigation support, integriteitadvies en forensic audit support. Daarnaast is ze trainer en coach.
Lees meer over Yvonne Vlasman
Yvonne Vlasman
Partner valuation, investigation & dispute
Yvonne Vlasman

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer artikelen

Waar kunt u ons vinden?

Dichtstbijzijnde vestiging voor u

Flemingweg 10
2408 AV Alphen aan den Rijn

Postbus 2259
2400 CG Alphen a/d Rijn