TEK

TEK-regeling: berekening van de omzet

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Het kabinet heeft een subsidieregeling ontworpen voor energie-intensieve MKB-ondernemingen: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). In het tweede deel van onze serie over de TEK-regeling lichten wij de berekening van de omzet toe.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Over de TEK-regeling

Aangifte omzetbelasting 

Een MKB-onderneming of groep met een energie-intensiteit van tenminste 7 procent heeft recht op de TEK-regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent de energie-intensiteit door het totale bedrag van de energiekosten te delen door de jaaromzet van 2022. 

De jaaromzet 2022 wordt bepaald aan de hand van de ingediende aangiften omzetbelasting in het jaar 2022. Bij de aanvraag van de TEK-subsidie moet u een kopie van de ingediende aangiften omzetbelasting meesturen.  

Behaalt een onderneming (gedeeltelijk of volledig) omzet met van btw vrijgestelde prestaties? Of met andere prestaties die niet in de btw-aangifte gerapporteerd worden? Dan geeft de btw-aangifte een onvolledig beeld weer van de relevante omzet. Een voorbeeld hiervan is omzet met betrekking tot diensten aan buitenlandse afnemers. 

Daarom past het RVO een correctie toe door de niet-gerapporteerde omzet op te tellen bij het omzetbedrag uit de btw-aangifte. U moet ook andere documenten uit de financiële administratie aanleveren waaruit deze omzet blijkt, bijvoorbeeld de jaarrekening, aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting. 

Gebroken boekjaar (kwartalen) 

Is er voor uw onderneming voor de omzetbelasting sprake van een gebroken boekjaar, dan gelden de laatste vier kwartalen waarover aangifte omzetbelasting is ingediend. 

Wijken de kwartalen voor de omzetbelasting voor uw onderneming af van de kalenderkwartalen? Dan gebruikt het RVO de aangiften die voor het grootste deel in 2022 vallen om de jaaromzet 2022 te berekenen.  

Voorbeeld: 

U deed aangifte omzetbelasting voor de volgende kwartalen: 

  • December 2021 tot en met februari 2022
  • Maart 2022 tot en met mei 2022
  • Juni 2022 tot en met augustus 2022
  • September 2022 tot en met november 2022
  • December 2022 tot en met februari 2023 

Het eerstgenoemde kwartaal valt met twee maanden in 2022. Het laatstgenoemde kwartaal valt maar met één maand in 2022. De RVO berekent uw jaaromzet 2022 aan de hand van omzetbelasting over de kwartalen december 2021 tot en met november 2022.  

Groep ondernemingen  

Is er sprake van een groep voor de TEK? Dan wordt de omzet van alle ondernemingen opgeteld, dus zowel van de winstgevende als de verlieslatende ondernemingen. De omzet, uit onderlinge prestaties (leveringen of diensten) binnen de in Nederland gevestigde ondernemingen van de groep tellen niet mee voor de relevante omzet. 

Lees hier meer over het groepsbegrip voor de TEK. 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de TEK-subsidie?

Neem contact op met één van onze adviseurs.