article banner
Belastingen

Een eerlijke box 3 belasting of Sint Juttemis: wat komt eerder?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Sommige dingen in het leven komen steeds weer terug. Soms is dat fijn. Denk aan het kind dat in de schommel zit en steeds maar roept ‘nog een keer’. Soms is het vervelend. Dan is, helaas, box 3 een goed voorbeeld. Keer op keer leest u dat het moeilijk is om het systeem, waarbij meer dan 100 procent inkomstenbelasting wordt geheven over de rente-inkomsten, niet wordt aangepast. En gisteren kwam er weer een nieuwe aflevering in deze soap bij.

Het bekende recept: veel bladzijden waar niets concreets wordt gedaan

Daarbij wordt en passant ook nog de waarheid geweld aangedaan. Zo lezen we dat ook in 2016 er wijzigingen zijn doorgevoerd in het box 3 systeem om dit dichter te laten aansluiten bij het werkelijke rendement. Maar dat is een onjuist verhaal. Per 1 januari 2016 is dan misschien de heffingsvrije som iets extra verhoogd (met maar liefst 3.000 euro, tel uit je winst) maar tegelijkertijd werd de zogenoemde ouderenvrijstelling geschrapt. Die voorzag in een extra belastingvrije som als men moest leven van de AOW en men daarnaast geen ander pensioen had. In zulke situaties is het opgebouwde spaargeld extra belangrijk. Daarom kreeg u vroeger nog een extra vrijstelling van ongeveer 28.000 euro vermogen. U zal maar in die situatie zitten en nu deze brief lezen. Wie op dat moment klompen aan heeft, ziet ze spontaan breken.

Ook op een ander vlak miskent de brief de realiteit. Zo wordt bij het bespreken van de vermogensaanwasbelasting opgemerkt dat dan echter belasting wordt geheven en de belastingplichtige dan wel over voldoende liquide middelen dient te beschikken om die belasting te kunnen betalen. Technisch is dat misschien juist maar heeft de staatssecretaris ook stilgestaan hoe spaarders inmiddels al jarenlang op rij hun box 3 belasting betalen met ander geld dan de uiterst lage rente die ze op dat spaargeld ontvangen? Vandaag de dag is dat wel de realiteit. We sparen ‘achteruit’ omdat de belastingaanslag van box 3 hoger is dan de rente die de spaarder krijgt op het spaargeld. Regelrecht interen op vermogen en dan heb ik het nog maar even niet over de inflatie. Niet voor niets sprak de Raad van State op 15 april jl. ook duidelijke taal: ‘we zijn de laatste jaren steeds meer aan belasting gaan betalen’. Bij box 3 is dat niet anders. Hoogste tijd voor echte aanpassing.

De oplossing is niet moeilijk

Hij kost alleen veel geld ten opzichte van de huidige en onrealistisch hoge belastingheffing op spaargeld. De staatssecretaris maakt een oneerlijke vergelijking door vast te houden aan de hoge belastingopbrengst die hij nu jaarlijks heeft. Belast conform de Kamerwens het werkelijke rendement. In België en Griekenland doen ze het al. Waarom zou dat dan in Nederland ook niet kunnen? Er is wat mij betreft gebrek aan politieke draagvlak en ambitie. En de burger blijft weer gedesillusioneerd achter.

Blijkbaar is de enige vraag die er nu echt toe doet: welke ramp moet zich voltrekken om wel eens echt, snel en goed in beweging te komen bij box 3?

Terug naar de vraag in de titel. Normaal gesproken zou u zeggen dat een eerlijke box 3 belasting eerder aan de orde is dan Sint Juttemis. Misschien iets voor de bookmakers?

Actualiteiten