article banner
COVID-19

Derde pakket steunmaatregelen bekend gemaakt

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

Vandaag heeft het kabinet een derde pakket steunmaatregelen aangekondigd voor ondernemers die door het coronavirus schade hebben geleden.

Het eerste pakket (o.a. NOW 1, TOGS, Tozo 1) zag op de periode maart tot en met mei 2020. Terwijl het tweede pakket (o.a. NOW 2, TVL, Tozo 2) zag op de periode juni tot en met september 2020. Voordat het tweede pakket is afgelopen, komt nu dus duidelijkheid over het derde steunpakket.

De nieuwe maatregelen zien op een periode van negen maanden; tot en met juni 2021.

Het nieuwe steunpakket bestaat onder andere uit de volgende onderdelen die van belang zijn voor ondernemers:

NOW 3.0

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd en biedt een compensatie van loonkosten over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Echter , de details van de regeling wijzigen. Onder NOW 1.0 en NOW 2.0 werd maximaal 90% van de loonkosten vergoed, bij een omzetdaling van 100%. Onder NOW 3.0 gaat dat om een vergoeding van maximaal 80%, dat in stapjes wordt afgebouwd naar 60%. Daarnaast komt een (groter) budget voor scholing beschikbaar.

De NOW is bedoeld voor ondernemers met een omzetdaling van 20% of meer. Vanaf 1 januari 2021 bestaat pas recht op NOW vanaf een omzetdaling van 30% of meer.

Ontslag van medewerkers is onder NOW 3.0 toegestaan en ook een lagere loonsom werkt voor een deel niet langer nadelig uit, zoals onder NOW 1.0 en NOW 2.0 waarbij bij een lagere loonsom meer dan pro rata NOW moet worden terugbetaald. Hierdoor moet een 'loonoffer' mogelijk worden zonder nadelige NOW consequenties.

Bestaande verboden op dividend en bonussen blijven bestaan.

De regeling bestaat uit drie tijdvakken van ieder drie maanden, die per tijdvak kunnen worden aangevraagd.

TVL 2.0

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd tot en met juni 2021 en biedt compensatie van maximaal € 90.000 (nu € 50.000) per periode van drie maanden voor vaste lasten in aangewezen getroffen sectoren. Hierbij wordt gewerkt op basis van SBI-codes en een forfait aan vaste lasten, waarvan 50% wordt vergoed.

  • Voor de eerste periode (oktober tot en met december 2020 geldt een minimale omzetdaling van 30%).
  • Voor de tweede periode (januari t/m maart 2021) is dat 40% omzetdaling
  • En voor de derde periode (april t/m juni 2021) is dat 45% omzetdaling).

Vanaf 1 januari 2021 wordt het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor TVL afgebouwd.

Tozo 3.0

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) wordt verlengd en biedt een aanvulling op het privé-inkomen van met name zzp’ers tot max. € 1.500 per maand. Een verschil met Tozo 2.0 is dat het vermogen van de zzp’er vanaf ca. € 46.520 meetelt in de hoogte van de uitkering (vermogenstoets), behoudens onder andere de eigen woning of bedrijfspand. Vanaf Tozo 2.0 telt ook het inkomen van een partner al mee (partnertoets). Tozo 3.0 loopt tot en met juni 2021. Daarna wordt Tozo voorlopig niet verlengd en dient een beroep gedaan te worden op een bijstandsuitkering.

Uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen wordt een ruime periode van 24 maanden gegeven om deze betalingsachterstand in te lopen (tot 1 januari 2023). Langer uitstel is in individuele gevallen mogelijk. Er wordt geen nieuw uitstel verleend. De invorderingsrente wordt tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%. De belastingrente is vanaf 1 oktober 2020 4% voor alle belastingen.

Fiscale maatregelen

Tijdelijke fiscale maatregelen rond reiskostenvergoedingen en hypotheekrenteaftrek worden verlengd.

Krediet

Velenging van de mogelijkheden om krediet aan te vragen bij de bank waarvoor de overheid borg staat.

Maatregelen per branche

Diverse specifieke maatregelen per branche.

Webinar: Prinsjesdag en toelichting derde steunpakket

In de komende weken worden de regelingen verder uitgewerkt, waardoor meer details waarschijnlijk op Prinsjesdag bekend worden gemaakt in regelgeving. Via onze website informeren wij u daarna verder over de precieze werking en inhoud van deze regelingen. Tijdens ons webinar op woensdag 16 september informeren wij u ook over deze maatregelen. .

Actualiteiten