article banner
Btw

Btw en online verkopen in 2021: één loket stukken eenvoudiger!

Marijn Dekker

In 2021 wijzigen de Europese Unie (EU) btw-regels voor grensoverschrijdende online verkopen. Door IT-problemen en de COVID-19 pandemie zijn de beoogde wijzigingen per 1 januari 2021 uitgesteld naar 1 juli 2021. Wat verandert er door de nieuwe regels voor nagenoeg alle ondernemingen die online verkopen?

Pakket aan maatregelen

Het pakket aan btw-maatregelen omvat een aantal wijzigingen. Wij hebben deze opgedeeld in 4 hoofddelen. Het vorige artikel biedt een introductie, overzicht en de achtergrond van het hele pakket aan maatregelen. In dit artikel over het eerste hoofddeel bespreken we de praktische gevolgen van één loket voor afstandsverkopen van goederen en diensten door in de EU gevestigde ondernemers.

Afschaffing drempels voor afstandsverkopen van goederen

Onder afstandsverkopen verstaan we de verkoop van goederen aan consumenten waarbij de goederen vanuit een EU-land naar een ander EU-land worden verzonden en de leverancier betrokken is bij het vervoer van die goederen.

Wanneer u nu in de EU grensoverschrijdend goederen verkoopt aan consumenten, dan betaalt u eerst btw in het land van verzending van de goederen. Pas als u een omzetdrempel van een land van bestemming overschrijdt, moet u in dat land van bestemming voor de btw registreren, aangiften doen en btw betalen. Die omzetdrempel is voor de meeste landen ongeveer 35.000 euro, maar voor Nederland, Duitsland en Luxemburg is de drempel 100.000 euro. De regeling is voor veel ondernemers ingewikkeld en komt daarom te vervallen.

In plaats van de verschillende drempels per land van bestemming, komt er één omzetdrempel voor alle afstandsverkopen naar een ander EU-land. Verkoopt u voor niet meer dan 10.000 euro (goederen en diensten samen!) naar alle andere EU-landen bij elkaar? Dan mag u de btw van het land van vertrek blijven berekenen. Overschrijdt u deze drempel, dan moet u de btw voortaan in de landen van bestemming betalen.

Eén loket in land van vestiging voor online verkopen

Om te voorkomen dat u zich in alle EU-landen zou moeten registreren voor het betalen van btw over de afstandsverkopen, wordt het éénloketsysteem uitgebreid. Dit systeem bestaat nu al voor bepaalde elektronische diensten (Mini One Stop Shop-registratie). Het systeem wordt uitgebreid voor de meeste diensten en dus ook voor de levering van goederen door afstandsverkopen. De nieuwe regeling heet de One Stop Shop (OSS). U kunt zich hiervoor aanmelden bij de belastingdienst in het land van vestiging. OSS is niet verplicht, maar biedt veel voordelen:

  • U hoeft alleen maar bij de Nederlandse belastingdienst te registreren en niet in alle landen waarnaartoe u verkoopt.
  • U hoeft maar 4 keer per jaar aangifte te doen van al uw Europese verkopen, in plaats van soms honderden aangiften per jaar.
  • U kunt het totaal van de verschuldigde btw in alle landen, met één overboeking per kwartaal aan de Nederlandse belastingdienst overmaken, in plaats van soms honderden overboekingen per jaar naar verschillende belastingdiensten in het buitenland.
  • Maakt u gebruik van OSS, dan is het niet langer verplicht om een factuur uit te reiken aan consumenten en aan de verschillende factuurvereisten in alle landen te voldoen.
  • Een onvolledige aangifte in OSS mag worden gecorrigeerd in de volgende aangifte. Er zijn geen btw-suppleties of correctie-aangiften meer nodig.

Is uw onderneming al in meerdere landen voor de btw geregistreerd? Dan kan u deze registraties opzeggen bij deelname aan het éénloketsysteem OSS.

Ook voor dienstverlening wordt het eenvoudiger

Verricht uw onderneming bepaalde (online) diensten aan consumenten? Ook dan kan het zo zijn dat u btw-registraties in verschillende landen heeft om de btw over deze dienstverlening aan de juiste belastingdienst te kunnen betalen. Het gaat hierbij om bepaalde diensten aan consumenten waarvoor de btw moet worden betaald in het land waar de dienst wordt verricht. Het succesvolle éénloketsysteem voor elektronische diensten wordt op 1 juli 2021 dus uitgebreid naar meer dienstverlening en de online verkopen aan consumenten en heet dan voortaan OSS.

Heeft u vragen?

Het éénloketsysteem OSS heeft veel voordelen, maar kan niet altijd worden gebruikt. Onze internationale btw-adviseurs beschikken over veel ervaring op het gebied van online verkopen en kunnen samen met u kijken of het voordelig en mogelijk is om van de nieuwe regelingen gebruik te maken. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met

Actualiteiten