article banner
Tax

Regeerakkoord: de gevolgen voor de vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Een van de belangrijkste intenties van het nieuwe kabinet is de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020. Dit maakte het kabinet bekend op 10 oktober 2017 in het coalitieakkoord. Het akkoord bevat geen wetsvoorstellen maar wel de intenties van de partijen voor de komende vier jaren. In dit artikel leest u meer over de afschaffing van de dividendbelasting en het verlagen van de vennootschapsbelasting.

Afschaffing van de dividendbelasting

Een van de belangrijkste intenties is de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020, behalve voor dividenduitkeringen naar belastingparadijzen of misbruikgevallen. Deze intentie is in lijn met het huidige wetsvoorstel om per 1 januari 2018 een volledige vrijstelling te geven voor aandelenbelangen van 5 procent of meer met verdragslanden onder bepaalde voorwaarden.

Buitenlandse particuliere beleggers en institutionele beleggingsfondsen profiteren waarschijnlijk het meest van deze intentie omdat ze momenteel nog niet zijn gerechtigd tot een verlaging van de dividendbelasting onder een belastingverdrag.

Met de afschaffing van de dividendbelasting introduceert het kabinet een nieuwe bronbelasting op bepaalde rente en royalty betalingen aan belastingparadijzen. Dit is een significante wijziging omdat Nederland momenteel geen bronbelastingen heft op rente en royalty's. Het doel van deze heffing is om brievenbusmaatschappijen tegen te gaan.

Verlaging van de vennootschapsbelasting

Een andere intentie is het verlagen van de vennootschapsbelasting. Momenteel zijn er twee tarieven:

 1. over de eerste 200.000 euro bedraagt het belastingtarief 20 procent;
 2. en alles hierboven is belast tegen een tarief van 25 procent.

De partijen streven ernaar om de tarieven te verlagen. Het voornaamste tarief wordt verlaagd van 25 procent naar 21 procent in drie jaren:

 • een verlaging naar 24 procent in 2019;
 • een verlaging naar 22,5 procent in 2020;
 • en een verlaging naar 21 procent in 2021.

Het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd naar:

 • 19 procent in 2019;
 • 17,5 procent in 2020;
 • en naar 16 procent in 2021.

Andere voorstellen:

 • Beperking van verliesverrekening naar zes jaar (momenteel negen jaar).
 • Verhoging van het effectieve tarief voor de innovatie box van 5 procent naar 7 procent.
 • De nieuwe renteaftrekbeperking op basis van verdiensten, gebaseerd op de Europese Anti Belasting Ontwijking Richtlijn, zal een vrijstelling hebben van 1 miljoen euro en geen groepsratio bevatten.
 • De 30 procent regeling voor binnenkomende expats wordt beperkt naar vijf jaar in plaats van de huidige acht jaar.

Afsluitende opmerkingen

De intenties van het kabinet zijn nog niet omgezet in wetsvoorstellen. Ook moeten deze worden goedgekeurd door het parlement. We verwachten dan ook niet dat enig voornemen van kracht wordt voor 1 januari 2019.

Mocht u meer willen weten over de gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met één van onze .