article banner
Box 3

Box 3: Eindelijk een serieuze stap om de spaarder te ontzien!

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Vandaag heeft de staatssecretaris Menno Snel bekendgemaakt dat de belastingheffing inzake box 3 wordt aangepast om de spaarders te ontzien. Het systeem waarbij belasting wordt betaald over spaargeld terwijl er niet of nauwelijks rente wordt genoten, gaat serieus op de helling. Het is de bedoeling dat de wijziging ingaat per 1 januari 2022. Eerder gaat niet lukken vanwege de automatiseringsknelpunten die de Belastingdienst heeft.

Tot 440.000 euro spaargeld vrijgesteld van box 3 belasting

In grote lijnen is het voorstel dat bij de huidige zeer lage rentestand, de mensen met spaargeld tot een saldo van zo’n 440.000 euro (partners gezamenlijk hebben een vrijstelling van het dubbele bedrag dus 880.000 euro) voortaan zijn vrijgesteld van de box 3 belasting. Met deze aanpassing zal het aantal mensen dat in box 3 valt, zo ongeveer halveren. Waar nu nog bijna 3 miljoen belastingplichtigen met box 3 te maken hebben, zal dat straks dan nog zo’n 1,6 miljoen mensen betreffen.

Box 3-tarief naar 33%

De wijziging om de spaarder te ontzien kost uiteraard veel geld. De budgettaire dekking om aan de spaarder tegemoet te komen, wordt gevonden door bij beleggers voortaan de aftrek van schulden in te perken. Ook wordt het tarief van box 3 opgetrokken van 30% naar zo’n 33%. De mensen die beleggen in aandelen en/of onroerend goed, gaan dus een hogere belasting in box 3 betalen.

Als de schulden in box 3 voortaan maar beperkt aftrekbaar zijn, zal dat ook gevolgen hebben voor particulieren die geleend hebben voor een eigen vakantiewoning. Ook zij zullen dus in de nieuwe situatie meer belasting kwijt zijn over hun vakantiewoning. Daarbij maakt het niet uit of zij die woning voor eigen gebruik aanhouden of dat zij deze verhuren aan anderen.

Enkele cijfervoorbeelden

Om duidelijk te maken wat de verschillen zijn tussen het huidige box 3 systeem en het nieuwe systeem hebben we enkele cijfervoorbeelden doorgerekend voor u.

Voorbeeld 1: de belastingplichtige met 1 miljoen euro spaargeld

Iemand die in box 3 alleen maar spaargeld heeft, gaat er straks flink op vooruit. Bij een spaarsaldo van 1 miljoen euro betaalt u in 2020 namelijk nog 11.741 euro aan box 3 belasting. Maar in het nieuwe systeem is dat nog slechts 165 euro. Kortom, deze spaarder betaalt straks jaarlijks 11.576 euro minder aan belasting.

Voorbeeld 2: de belastingplichtige met uitsluitend een vakantiewoning in Nederland

Wie geen spaargeld heeft maar wel een vakantiewoning in Nederland, is straks helaas veel duurder uit in box 3. Stel u heeft een vakantiewoning met een waarde van 175.000 euro. Dan betaalt u in 2020 aan box 3 belasting 1.296 euro. Maar in het nieuwe systeem bent u veel meer aan box 3 belasting kwijt, namelijk 2.946 euro. Een stijging van 1.650 euro, die jaarlijks terug gaat komen.

Voorbeeld 3: de belegger in aandelen die daarvoor geld heeft geleend

Het nieuwe stelsel van box 3 zet een zware sanctie op het beleggen met geleend geld. Iemand die bijvoorbeeld 800.000 euro in aandelen heeft belegd terwijl daar 600.000 euro voor is geleend van de bank naast een eigen inleg van 200.000 euro, is straks ook duurder uit. In box 3 anno 2020 moet deze persoon 1.613 euro box 3 belasting betalen. Maar in 2022 bij het nieuwe systeem wordt dat maar liefst 7.940 euro. Een stijging van de jaarlijkse belastingdruk met 6.327 euro.

Wetsvoorstel moet 1 januari 2022 ingaan

Het wetsvoorstel waarin dit allemaal geregeld moet worden, zal komend voorjaar naar de Tweede Kamer gaan. Het moet ingaan op 1 januari 2022. Mensen krijgen zo dus ook nog de nodige tijd om hun financiële positie aan te passen aan de gewijzigde regeling. Uiteraard moeten nog de nodige details nader duidelijk worden maar voor de risicomijdende spaarder is deze wetswijziging uiteraard een welkome stap in de richting van een eerlijkere belastingheffing op de rente die zij op het spaargeld krijgen.

Zodra er meer bekend is, wordt dit bericht uiteraard geactualiseerd en verder uitgebreid.

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate