article banner
Coronavirus

Scenarioplanning: goed voorbereid op zakelijke uitdagingen

In een snel veranderende omgeving zijn ondernemingen die anticiperen en snel reageren op bedreigingen en kansen, waarschijnlijk veerkrachtiger en succesvoller. De gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de wereldwijde economie beginnen langzaam duidelijk te worden. Waar ondernemingen in beginsel de ‘brand moesten blussen’, is het nu belangrijk dat ondernemers de aandacht richten op hoe zij tijdens deze crisis kunnen overleven om vervolgens verder te kunnen groeien. Kwalitatief goede marktinformatie en -analyses zijn nodig om toekomstige strategieën te bepalen en besluitvorming te realiseren.

Scenarioplanning is, bij goed gemanagede ondernemingen, één van de meest effectieve managementtools gebleken. Ondernemingen die sneller dan hun concurrenten lering trekken uit en reageren op de veranderingen die hun klanten, leveranciers, medewerkers en investeerders beïnvloeden, hebben een belangrijk concurrentievoordeel. Scenarioplanning speelt een cruciale rol om ervoor te zorgen dat ondernemingen vanuit elke sector binnen de wereldwijde economie in een goede positie verkeren. Alleen zo overwinnen we de mogelijke uitdagingen die voor ons liggen, kunnen we snel handelen en van groeikansen profiteren.

Uw onderneming toekomstbestendig maken

Terwijl scenarioplanning zeer nuttig is wanneer de handelsomstandigheden gunstig zijn, komt dit zéker tot zijn recht tijdens onzekere perioden.

Managementteams die effectief anticiperen en plannen maken voor de meest waarschijnlijke potentiële scenario's wanneer hun onderneming in snel veranderende omstandigheden opereert, geven hun onderneming de grootste kans om zich sneller aan te passen aan deze omstandigheden dan hun concurrenten.

Deze flexibiliteit wordt waarschijnlijk ondersteund door een zorgvuldig geplande, systematische, data- en feit gedreven benadering van besluitvorming, in plaats van te vertrouwen op ad-hoc voorspellingen en het soort veronderstellingen dat de aanhoudende pandemie snel achterhaald kan raken.

Wij bieden u een raamwerk voor scenarioplanning zodat u, stapsgewijs, deze noodzakelijke flexibiliteit op kan bouwen.

 • Stap 1: Identificeer de risico’s en kansen
  Het is belangrijk dat u alle risico’s en kansen vanuit elk onderdeel van uw onderneming in kaart brengt. Deze moeten zo specifiek mogelijk gedefinieerd zijn zodat u de impact hiervan nauwkeuriger kan beoordelen.
 • Stap 2: Beoordeel en prioriteer het risico
  Dit vereist dat het management de waarschijnlijkheid van elk risico en iedere kans beoordeelt en de impact die dit mogelijk heeft op de onderneming met de daarbij behorende doorlooptijd. Het mogelijke risico dat het voor een aantal van uw klanten bijvoorbeeld noodzakelijk is betalingen aan uw onderneming uit te stellen, kan u zien als een onmiddellijk risico, terwijl u potentiële fusie- en overnameactiviteit aan kan merken als een kans op middellange termijn.
 • Stap 3: Onderzoek mogelijke financiële gevolgen
  Onderzoek wat de potentiële financiële impact van deze risico's en kansen is in termen van liquiditeit en winst en de tijdschema's die aan deze impact zijn verbonden. Een grote hotelketen ziet bijvoorbeeld een verminderde cashflow als een zeer waarschijnlijk risico als toeristen of zakenreizigers die getroffen zijn door de economische neergang niet langer bereid of in staat zijn om luxe-uitgaven te rechtvaardigen. Aangezien dergelijke grote hotelketens een relatief hoge vaste kostenbasis hebben, is de impact waarschijnlijk groot.
 • Stap 4: Identificeer de belangrijkste indicatoren
  Identificeer met uw onderneming en adviseurs de belangrijkste indicatoren die vooraf waarschuwen dat een bepaald scenario zich voordoet. Dergelijke indicatoren zijn bijvoorbeeld gegevens die door input (via enquêtes) van werknemers zijn verstrekt, gegevens van klanten of leveranciers, of informatie die door beroepsorganisaties of marktanalisten is verstrekt. Voor het voorbeeld van de hotelketen kan een belangrijke indicator bijvoorbeeld een vermindering van het aantal zoekresultaten voor de website van de keten zijn.
 • Stap 5: Bekijk de acties om het risico te beperken
  Kijk naar de acties die uw onderneming moet nemen om ervoor te zorgen dat de risico’s beperkt blijven en u kansen benut. Neem hierin ook tijdlijnen op die aangeven welke stappen u op welk moment moet nemen. Om het risico van bijvoorbeeld een lagere boekingsgraad of een daling van de gemiddelde kamerprijzen te beperken, zou het management van een hotelketen een specialist kunnen inschakelen om de kostenbasis te beoordelen om mogelijke besparingen in kaart te brengen of als grondslag om heronderhandeling over leningsvoorwaarden kracht bij te zetten.
 • Stap 6: Leg de kwalitatief beste gegevens vast
  Hoe legt uw management de kwalitatief beste gegevens vast die nodig zijn om aankomende scenario's te identificeren? Heeft uw onderneming directe toegang tot deze gegevens en worden deze systematisch gemonitord? Om een ander voorbeeld te nemen uit de wereldwijde horecasector: de komende maanden gaan, gezien het ongunstige economische klimaat, voor grote ketens waarschijnlijk een aantal zeer aantrekkelijke overnamekansen opleveren. Ondernemingen kunnen ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot indicatoren die aangeven dat een concurrent financiële moeilijkheden ondervindt en daarom wellicht meer openstaat voor verkoop. In dit geval kan het toegang hebben tot inzichten van klanten, marktmonitoring of nauw samenwerken met adviseurs, die bij een mogelijke verkoop optreden, van pas komen.
 • Stap 7: Beoordeel de belangrijkste indicatoren om te zien waar actie nodig is
  Beoordeel de indicatoren die in stap 4 zijn geïdentificeerd, om te zien of er actie nodig is. Idealiter met behulp van het rood-oranje-groene kader: rood geeft aan dat u dringend actie moet ondernemen, oranje dat u binnenkort actie moet ondernemen en groen dat momenteel geen actie nodig is.
 • Stap 8: Communiceer mogelijke scenario's en geplande (re)acties
  Communiceer potentiële scenario's en geplande (re)acties effectief aan uw belanghebbenden: van uw medewerkers en (mede)eigenaren tot toezichthouders, kredietverstrekkers en, indien nodig, uw klanten.
 • Stap 9: Herzie, herzie, herzie
  Bekijk uw plan regelmatig opnieuw, beoordeel de doeltreffendheid ervan net zoals de bedreigingen en kansen.

Gebruik deze kans om flexibiliteit op te bouwen

Voor veel ondernemingen betekent de huidige neergang van de economie dat scenarioplanning belangrijker is dan ooit.

Bij een succesvolle scenarioplanning gaat het niet alleen om het identificeren van bedreigingen en nieuwe kansen. Het biedt ook praktische oplossingen waarmee u risico's kan verkleinen of ervoor kan zorgen dat u klaar bent om van die kansen te profiteren zodra ze zich voordoen.

Door samen te werken met de adviseurs van Grant Thornton maakt u gebruik van onze specialistische begeleiding en sectoroverschrijdende inzichten op het gebied van het beheersen van liquiditeit en herstructurering van schulden tot naleving van regelgeving en operationele wendbaarheid.

Neem voor meer informatie over scenarioplanning contact op met één van onze adviseurs.

Actualiteiten