article banner
COVID-19

Update NOW: werkmaatschappijen (soms) toch recht op subsidie binnen concern

Tessa Viragh Tessa Viragh

Op 22 april 2020 heeft onze minister van SZW aangekondigd de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan te passen, zodat ook werkmaatschappijen met omzetverlies binnen een concern in aanmerking kunnen komen voor toepassing van de NOW. Deze aanpassing geldt alleen voor concerns met minder dan 20% omzetverlies.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Voor concerns met 20% of meer omzetverlies geldt de hoofdregel van de NOW en wordt wel op concernniveau omzetderving getoetst.

Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden:

  1. eisen aan het dividend- en bonusbeleid (over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld);
  2. eisen te stellen aan het overleg met de vakbeweging (overeenstemming met vakbonden over werkgelegenheidsbehoud);
  3. te eisen dat er geen personeels-bv binnen het concern is en;
  4. door aanvullende accountantscontroles te vereisen.

Wilt u meer weten over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid? Lees verder >>

Actualiteiten