תמונה של אילוסטרציה
COVID-19

Verbeter uw liquiditeitspositie met een fiscale ‘corona’ voorziening

Dooitze Dijkstra Dooitze Dijkstra

Verwacht u, door de coronacrisis, de lonen niet meer te kunnen betalen? Of  verwacht u extra kosten door een reorganisatie? Denk dan eens aan een (fiscale) voorziening die u geld oplevert.

Stel, u verwacht de komende jaren nog allerlei uitgaven. Of u loopt omzet mis omdat uw klanten niet betalen. Dan is het goed om te weten dat u daarvoor fiscaal voordelig een potje mag reserveren. Dat werkt zo: u verlaagt dan al dit jaar het fiscale resultaat van uw onderneming met uitgaven die u gaat doen in 2021 of later. Uw onderneming betaalt dan in 2020 minder belasting. Zo houdt u meer werkkapitaal over. Daar zitten wel wat voorwaarden aan. Die leest u hieronder.

Hier moet u aan voldoen:

  1. De toekomstige uitgaven zijn een gevolg van feiten of omstandigheden, die voor 31 december 2020 ontstaan. U moet aantonen dat de kosten wel al zijn veroorzaakt, maar dat u hieraan nog geen geld heeft uitgegeven.
  2. De toekomstige uitgaven kunnen ook aan die periode worden toegerekend.
  3. Het is zo goed als zeker dat u in de toekomst deze kosten moet maken.  

We zetten een aantal voorbeelden voor u op een rij

Voorbeeld 1: Reorganisatievoorziening

Een reorganisatie brengt vaak verschillende kosten met zich mee. Denk aan:

  • het inkrimpen van het personeelsbestand;
  • het sluiten van een vestiging;
  • het samenvoegen of afstoten van afdelingen;
  • kosten als aanvullingen op uitkeringen (zie ook de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW);
  • kosten voor het opzeggen van de huur- en leasecontracten;
  • kosten voor het de-installeren van machines en apparaten die u niet meer gebruikt.

Let op: Voor het vormen van een reorganisatievoorziening moet u wel dit jaar formeel een besluit nemen om te reorganiseren.

Voorbeeld 2: Voorziening loondoorbetaling

Verwacht u dat uw omzet nog verder afneemt door de coronacrisis? En moet u daardoor volgend jaar personeel ontslaan? Weet dat u het loon van non-actieve werknemers moet  doorbetalen tot de ontslagdatum. Tegelijkertijd krimpt wel uw personeelsbestand. De doorbetalingskosten vallen ook onder de noemer ‘reorganisatiekosten’ waar u geld voor mag reserveren. Voorwaarde is ook hier een reorganisatiebesluit waarin staat dat uw werknemers dit jaar op non-actief zijn gezet en dat u de lonen tot de ontslagdatum volgend jaar doorbetaalt, Ook mag de werknemer niet meer voor uw onderneming werken.

Voorbeeld 3: Voorziening vakantiedagen

Misschien heeft ugeld gereserveerd voor vakantiedagen. Heeft de werknemer nog vakantiedagen tegoed, dan heeft uw bedrijf dus eigenlijk een schuld aan uw werknemer. In de coronatijd is de kans groot dat u deze schuld aan uw werknemer heeft. Uw  onderneming ligt misschien zelfs stil. Uw werknemers hebben dan niet alleen een tijd niet gewerkt maar ook geen vakantiedagen opgenomen. Of andersom: U heeft  door de coronacrisis meer werk, waardoor het verlof van werknemers ingetrokken moest worden. U mag hiervoor een voorziening vormen, onder twee voorwaarden: De kosten hebben betrekking op dit jaar, maar u betaalt volgend jaar wanneer de vakantiedagen uit of het verlof wordt volgend jaar opgenomen.  

Voorbeeld 4: Voorziening dubieuze debiteuren

Door de coronacrisis komt het sneller voor dat uw klanten u niet kunnen betalen. Hoe langer de vordering op de debiteur open staat hoe kleiner de kans is dat u het geld nog ontvangt. Loopt u hierdoor omzet mis, dan mag u hiervoor ook een voorziening vormen. U moet wel per debiteur beoordelen of zij u nog gaan betalen. Gaat het om veel geld? Dan mag het vormen van een voorziening ook met ervaringscijfers (een schatting dus).

Coronareserve

Het kabinet heeft (tijdelijk) ingestemd met een zogeheten coronareserve. Verwacht u een verlies over 2020? Dan mag u de vennootschapsbelasting 2020 alvast ten laste van de winst van 2019 brengen. Normaal gesproken dient u de aangifte van 2020 pas in 2021 in. Zo verrekent u dus eerder het verlies in de vennootschapsbelasting en verbetert u de liquiditeitspositie van uw onderneming. Voor de coronareserve gelden overigens wel andere voorwaarden dan voor het vormen van een voorziening. Lees hier meer informatie over de coronareserve.

Wij staan voor u klaar

Om te bepalen of en zo ja welke voorziening voor u relevant is, moet u goed kijken naar de feiten en omstandigheden. Wij helpen u daar graag bij. Bel of mail ons als vragen heeft.

Actualiteiten