Prinsjesdag 2021

Maatregelen voor de zorg

insight featured image
Onze koning had op Prinsjesdag weer lovende woorden voor de zorg: “En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd.” Nederland herstelt zich boven verwachting van de gevolgen van de coronapandemie. De samenleving toonde haar veerkracht en flexibiliteit en daar leverde de zorgmedewerkers een enorme bijdrage aan. Maar hoeveel investeert het kabinet volgend jaar in de zorg? We vatten de highlights voor u samen.
Onderwerpen

Goed en slecht nieuws

Om het hoge kwaliteitsniveau in de zorg te behouden, begroot het kabinet opnieuw een stijging in het zorgbudget voor 2022. De kosten stijgen naar 100 miljard euro, ongeveer 26% van de totale begroting.

Helaas komt er geen structurele verhoging van de lonen. Een domper voor de sector. Het kabinet geeft vooral als reden dat loonsverhoging niet zorgt voor een lager verloop en de broodnodige toename van zorgpersoneel. Ook stopt de zorgbonus in 2022. Wel reserveert het kabinet middelen om een impuls te geven aan toename van het aantal stageplekken in de sector.

Update naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen:

Goed nieuws! Een eerste stap in de verhoging van de zorgsalarissen is gezet. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van donderdagochtend 23 september is kenbaar gemaakt dat het Ministerie van VWS alsnog structureel 675 miljoen euro per jaar uittrekt voor verhoging van de zorgsalarissen. Waarschijnlijk wordt ter dekking van deze verhoging de premie voor de basisverzekering nog eens met 13 euro per jaar verhoogd. Hierover is op dit moment geen helder besluit genomen en stuit het op onbegrip van de Tweede Kamer. Hiermee worden namelijk de lasten van de burgers toch weer verhoogd. Wordt vervolgd.

Vanuit de sector is er ook kritiek op het ontbreken van een langetermijnvisie en een structurele investering in de publieke gezondheid. Het lange formatieproces en het demissionair kabinet vertragen de besluitvorming over dit belangrijke onderwerp. Hervorming in de zorg en het aantrekken, behouden en opleiden van zorgmedewerkers zou bovenaan in de prioriteitenlijst moeten staan. Helaas moeten we het voor nu doen met de financiële middelen die het kabinet beschikbaar stelt.

Begrootte uitgaven

In de Miljoenennota staan de financiële middelen per sector. De totale uitgaven die voor 2022 begroot zijn, dalen ten opzichte van de kosten in 2021. Dit komt onder andere, omdat de tijdelijke COVID-19 middelen van circa 10,5 miljard euro in 2022 niet meer terugkomen.

Preventie

Naar schatting komt ongeveer 20% van de zorgvraag door vermijdbaar ongezond gedrag en een ongezonde levensstijl. Meer inzet op het gebied van preventie zorgt voor een lagere druk op de zorg. En dus ook op de kosten van de zorg, de weerbaarheid van mensen, het vergroot het arbeidspotentieel en helpt ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Alle reden dus om daar veel meer mee bezig te zijn. Gelukkig zien we preventie nu ook terug in de Miljoenennota. We zijn benieuwd naar de uitwerking daarvan.

Kleine plus voor de wijkverpleging

Om de zorg toekomstbestendig te maken, de kwaliteit te behouden en de toegankelijkheid en betaalbaarheid te vergroten, maakt het kabinet extra geld vrij voor de wijkzorg. De ’stimuleringsregeling eHealth thuis’ en de subsidieregeling ’juiste zorg op de juiste plek‘ krijgen samen 18 miljoen euro extra, respectievelijk 14 miljoen euro en 4 miljoen euro.

Jeugdzorg

De transformatie van de Jeugdzorg in 2015 is tot op heden niet goed gerealiseerd. Het huidige stelsel is onhoudbaar en moet vernieuwd worden. Op korte termijn gaat dat niet lukken en op dit moment is er nog geen heldere langetermijnvisie. Voor 2022 stelt het kabinet een extra bedrag van 1,3 miljard euro beschikbaar voor de gemeenten ten behoeve van de jeugdzorg.

Zorgverzekering

De premie van de basisverzekering stijgt naar verwachting met circa € 31 per jaar. De zorgverzekeraars maken in november de definitieve premies voor 2022 bekend. De stijging van de premie wordt deels gecompenseerd door de zorgtoeslag. Die stijgt circa € 36 per jaar voor een eenpersoonshuishouden en maximaal € 40 per jaar voor een meerpersoonshuishouden. Ook wordt het basispakket maar heel beperkt uitgebreid. Het eigen risico wijzigt niet en blijft € 385. Het kortingspercentage op collectieve verzekeringen is gehalveerd naar maximaal 5% per polis.

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial