article banner
Healthcare

Afschaffing VAR: impact op de zorgsector

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Daarmee komt de VAR per 1 mei 2016 te vervallen. Met deze wet worden, volgens het kabinet, de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.

Modelovereenkomsten per sector of bedrijf

De VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten per sector of bedrijf waarbij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers hun arbeidsrelatie vooraf vastleggen.

Opdrachtgevers zijn daarmee voortaan medeaansprakelijk als zij met zzp’ers een verkapte dienstbetrekking aangaan en daarbij dan geen loonheffingen afdragen. Op dit moment is daarvoor alleen de zzp'er verantwoordelijk.

Modelovereenkomsten zorgsector

Voor diverse onderdelen van de zorgsector worden de komende periode nog dergelijke overeenkomsten ontwikkeld. Voor de thuiszorgsector is een modelovereenkomst aanwezig.

Door de sectorgroep Healthcare van Grant Thornton is in 2014 meegewerkt om deze overeenkomst te ontwikkelen, waarna die in februari 2015 is gepubliceerd.

Zie: Rijksoverheid.nl, voorbeeldovereenkomst zorginstelling - zorgverlener. Deze overeenkomst heeft model gestaan voor de Wet DBA.