article banner
Healthcare

Beheer van tandheelkundige zorgarrangementen niet vrijgesteld van btw

Robert-Jan Brethouwer Robert-Jan Brethouwer

Het beheer van tandheelkundige zorgarrangementen is niet vrijgesteld van btw. Aldus de Advocaat-Generaal (A-G) bij het Hof van Justitie. Wat betekent dit voor uw organisatie?

De situatie

Een ondernemer biedt tandheelkundige zorgarrangementen aan. De zorgarrangementen worden verkocht onder de naam van de tandartspraktijk en de ondernemer beheert de zorgarrangementen. Bij de zorgarrangementen gaat het om afspraken tussen de tandarts en de patiënt, waarbij de tandarts toezegt bepaalde tandheelkundige zorg te leveren voor een vast maandelijks bedrag.

In geschil is of het beheer van de tandheelkundige zorgarrangementen onder de btw-vrijstelling voor financiële handelingen valt. Advocaat-Generaal (hierna: A-G) Saumandsgaard is van mening dat voor deze diensten geen vrijstelling geldt, aangezien de dienstverlening 'niet de juridische en financiële wijzigingen met zich brengt die kenmerkend zijn voor de overdracht van een geldsom'.

Hoe ziet het zorgarrangement er uit?

In het kader van de zorgarrangementen biedt de ondernemer, naast het beheer van de zorgarrangementen, ook verzekeringen aan en diensten op het gebied van betalingsadministratie. Hij zorgt voor de administratie, de financiële afwikkeling en verzekeringsaspecten van de zorgarrangementen. Het idee achter de zorgarrangementen is dat patiënten hun kosten voor tandheelkundige zorg gelijkmatig over het jaar kunnen uitsmeren. De maandelijkse betalingen aan de ondernemer worden door middel van automatische incasso gedaan.

Diensten zijn eenvoudige materiële, technische of administratieve diensten

De A-G Saumandsgaard stelt dat de dienstverlening slechts als 'handelingen betreffende overmaking van betalingen' wordt aangemerkt wanneer het de juridische en financiële wijzigingen met zich brengt die kenmerkend zijn voor de overdracht van een geldsom. Van belang is dat de handelingen een afzonderlijk geheel vormen dat de kenmerkende en essentiële functies vervult van de overmakingen. De diensten van de ondernemer zijn echter eenvoudige materiële, technische of administratieve diensten. Hij draagt niet zelf de geldsommen over, maar verzoekt de betrokken financiële instellingen dat te doen.

Na een herstructurering van de zorgarrangementen verricht de ondernemer administratieve beheersdiensten voor de patiënten. En de betrokken financiële instellingen verrichten die vrijgestelde financiële handelingen. Het beheer van de administratieve aspecten van de betaalwijzen (hier automatische incasso's) kan volgens de A-G niet worden behandeld als vrijgestelde behandeling.

Conclusie

Indien het Hof van Justitie meegaat in de zienswijze van de A-G, heeft dit waarschijnlijk gevolgen voor allerlei soorten arrangementen waarvoor een periodieke betaling plaatsvindt en die nu als btw-vrijgesteld worden aangemerkt. In de meeste gevallen komt dit beheer niet voor de btw-vrijstelling in aanmerking. Het lijkt ook verder te gaan dan alleen zorgarrangementen. Hiervoor is het belangrijk om na te gaan welke partij zorg draagt voor de overboekingen.

We adviseren u om een nauwkeurige inventarisatie bij vergelijkbare arrangementen te doen.

Wilt u meer weten over dit soort arrangementen en de btw-gevolgen? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen