article banner
Actualiteit

Eigenrisicodrager WGA: blijft u bij uw verzekeraar?

Veel werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA ontvangen momenteel van hun verzekeringsmaatschappij een brief met de nieuwe premie voor 2014. Deze nieuwe premie is aanzienlijk hoger dan in 2013.

De reden voor deze premieverhoging is volgens de verzekeraars dat de verwachtingen voor de WGA-verzekering eigen risico niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Anders gezegd: verzekeraars hebben zich danig vergist en lijden forse verliezen op dit product. Met de nieuwe premiestelling is duidelijk dat inkomensverzekeraars niet op vergroting van hun marktaandeel zitten te wachten, integendeel zelfs.

Wat nu te doen?

De werkgever heeft nu twee mogelijkheden: hij kan de (veel duurdere) verzekering aanhouden of wellicht (als de polisvoorwaarden dat toelaten) de verzekering opzeggen en terugkeren naar het ‘publieke stelsel', dus terug naar het UWV'.

Geen standaardadvies

Het premievoordeel is meestal een belangrijke afweging bij de keuze om wel of niet eigenrisicodrager te zijn. Als nu blijkt dat het UWV goedkoper is dan de verzekeringsmaatschappijen, doet de vraag zich op of het misschien verstandig kan zijn om per 2014 terug te gaan naar het UWV. Daarvoor kan geen standaardadvies worden gegeven. De specifieke situatie van elke werkgever is anders waarbij met name gekeken moet worden naar bijvoorbeeld de premieverschillen en de mogelijke instroom van werknemers in de WGA.

Als u nu eigenrisicodrager WGA bent, dan is het verstandig u dan goed te laten adviseren of u deze verzekering moet stoppen of voortzetten. Afhankelijk van het premiepercentage dat u in 2014 gaat betalen voor de verzekering, kan het vooral voor kleine werkgevers (loonsom tot 307.000 euro) mogelijk financieel aantrekkelijk zijn om over te stappen naar het UWV.

Als u terug wilt naar het UWV

U kiest er voor de premieverhoging niet te accepteren en u meldt dat tijdig aan de verzekeraar. De verzekeraar zal dan de garantieverklaring intrekken en dat melden bij de belastingdienst. U krijgt dan van de belastingdienst een mededeling in de vorm van een beschikking waar de publieke premie voor 2014 is vastgesteld.

John Boer, senior advisor HRservices van Grant Thornton: kleine werkgevers hebben weliswaar een gering financieel belang, maar werkgevers kunnen onder voorwaarden dus weer kiezen voor het "gemak" dat er is bij publiek bestel Zij hoeven dan niet 10 jaar extra iemand in beeld te houden die feitelijk al uit dienst kan zijn.