article banner
Tax

EU sluit akkoord met Verenigd Koninkrijk over Brexit

Bob van der Steen

De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk zijn het acht december eens geworden over de condities waaraan het Verenigd Koninkrijk bij uittreding uit de EU moet voldoen. Welke gevolgen heeft deze Brexit-deal voor ondernemers in de EU?

De EU stelde de toezegging van het Verenigd Koninkrijk als harde eis om de besprekingen over een eventueel handelsakkoord te starten. Twee dagen later verklaarde de Britse minister David Davis dat de toezegging alleen bindend is als het Verenigd Koninkrijk en de EU uiteindelijk tot een (douane) handelsakkoord komen.

Wat staat ondernemers in de EU te wachten?

De vraag is wat de toezegging van het Verenigd Koninkrijk op dit moment waard is en wie er namens het Verenigd Koninkrijk het meeste recht van spreken heeft. Aan beide kanten van het Kanaal is de scepsis over een goede afloop zeer groot. In de tussentijd vraagt iedere EU ondernemer die zaken doet met het Verenigd Koninkrijk zich af wat hem boven het hoofd hangt en wat dit voor zijn organisatie betekent.

Hoe moet het douanelandschap er post-Brexit uitzien?

In het artikel ‘Future customs arrangements. A future partnership paper’ geeft de Britse regering haar visie over hoe het douanelandschap er post-Brexit moet uitzien. Kort samengevat schetst de Britse regering een beeld van goed samenwerkende landen - ‘with old friends and new allies’ - die met elkaar zaken doen zonder dat er barrières zijn opgeworpen en die de handel kunnen verstoren.

Een soort EU dus, maar dan met een Verenigd Koninkrijk dat zelf naar believen regels en tarieven vaststelt, als het zo uitkomt. In het artikel komen zaken als tarieven, protectionistische maatregelen, administratieve lasten, grenscontroles en personenverkeer aan de orde. De Britse regering ziet vooral voordelen in deze nieuwe wereld, niet in de laatste plaats voor het Verenigd Koninkrijk zelf.

Weinig bijval voor Britse gewenste handelsakkoorden

Zowel bij de eigen voorstanders van de Brexit als bij veel EU-lidstaten kunnen de door de Britse regering gewenste handelsakkoorden echter op weinig bijval rekenen. De Brexiteers vinden dat het Verenigd Koninkrijk nog teveel aan de EU hecht. Terwijl de EU-lidstaten vinden dat het ondenkbaar is dat het Verenigd Koninkrijk binnen een handelsakkoord er bepaalde privileges op mag nahouden.

Natuurlijk preekt elk van de partijen voor eigen parochie. We weten niet wat er binnenskamers wordt besproken, maar het zijn sterke krachten die een goede en soepele overgang voor het bedrijfsleven naar een nieuwe situatie ernstig in de weg staan.

Eind maart 2019

De tijd begint te dringen. Voor eind maart 2019 moet alles rond zijn. De besprekingen zitten behoorlijk vast, ook al doet men geloven van niet. De bedrijven zullen weinig tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe regels, welke die ook zijn. Ook al is het nu onzeker, toch is ons advies uw handel met het Verenigd Koninkrijk onder de loep te nemen en te bepalen wat het voor u kan betekenen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Brexit voor uw organisatie? Neem dan contact op met onze btw- en douaneadviseurs.

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit