article banner
Tax

Europese Commissie: grote veranderingen omzetbelasting

Bob van der Steen Bob van der Steen

De Europese Commissie heeft een plan van aanpak voor de omzetbelasting (btw) aangenomen voor de gehele Europese Unie. Het zal enkele jaren duren alvorens het plan volledig geïmplementeerd is, de focus wordt echter gelegd op de vier belangrijkste gebieden:

  • het dichten van de ‘VAT gap’ (het verschil tussen de verwachtte en ontvangen btw-inkomsten bedraagt momenteel ongeveer 170 miljard euro per jaar);
  • de implementatie van een definitief btw-stelsel voor grensoverschrijdende handel op basis van het bestemmingsland beginsel (btw wordt geheven in het land van aankomst van de goederen);
  • het verwijderen van obstakels voor e-commerce in de interne markt (inbegrepen de uitbreiding van de huidige mini-one-stop-shop naar afstandsverkopen, simplificatie van de regels voor het MKB en het afschaffen van vrijstelling voor goederen van geringe waarde);
  • lidstaten krijgen individueel meer vrijheid om de eigen btw-tarieven te bepalen onder de voorwaarde dat er acceptabel waarborgen zijn om excessieve complexiteiten en concurrentieverstoring te voorkomen en om er voor te zorgen dat de interne marktwerking niet verstoord wordt.

Introductie btw-stelsel

De voorstellen van de commissie zijn ingrijpend, maar worden in hoofdzaak verwelkomd door ondernemers binnen de Europese Unie.

In het bijzonder betekent de introductie van een definitief btw-stelsel, gebaseerd op het bestemmingsland beginsel, het einde van verzendingen en verwerving en betekent het tevens de introductie van een gelijksoortig systeem voor digitale diensten.

In een dergelijk systeem wordt btw in rekening gebracht aan de klant door de leverancier ongeacht de lidstaat van vestiging. Dit systeem maakt het moeilijker voor frauduleuze ondernemers om te profiteren van de gebreken in het huidige systeem en zal de ‘VAT gap’ volgens de Europese Commissie drastisch verlagen.

Conclusie

Grant Thornton juicht de plannen toe en hoe eerder geïmplementeerd des te beter. De lidstaten krijgen meer vrijheid om eigen tarieven te bepalen. Dat doet meer recht aan de behoeften van de lidstaat. Ondernemers zijn straks verlost van diverse administratieve verplichtingen, maar wij verwachten dat daarvoor een standaard rapportage (SAF-T) voor in de plaats komt. Het belooft een spannende tijd te worden. Wij houden u op de hoogte.