article banner
Brexit

Gegevensbescherming bij een ‘no deal Brexit’

René Zijdeman René Zijdeman

Mag u na 29 maart 2019 nog wel persoonsgegevens uitwisselen met in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen of instellingen? En mag u deze data doorgeven aan een bedrijfsonderdeel van uw concern dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk?

Het antwoord is nee, dat mag u niet. Althans niet zonder meer. De AVG stelt beperkingen aan het uitwisselen van persoonlijke data met niet Europese Unie (EU) landen.

Data uitwisseling bij een no deal Brexit

In de aanloop naar 29 maart 2019 brengen wij u in een vierluik wekelijks op de hoogte van de juridische gevolgen van Brexit. In dit eerste deel besteden wij aandacht aan de juridische aspecten van data uitwisseling bij een no deal Brexit.

De uittredingsovereenkomst, waar twee jaar intensief onderhandelen aan vooraf is gegaan, heeft de stemming in het Britse Lagerhuis niet overleefd. Onze Minister van Buitenlandse Zaken grijpt naar onorthodoxe maatregelen om aandacht te vragen voor het aanstormend Brexit monster. En ook de laatste weken zit er weinig schot in de gesprekken tussen Brussel en Londen. Daarmee lijkt de kans op een no deal Brexit elke dag groter te worden.

Impact op de privacybescherming van uw gegevens na de Brexit

Hoe kunt u, met nog iets meer dan een maand te gaan, zich voorbereiden als het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 niet langer deel uitmaakt van de EU en er niets is geregeld? U mag dan niet meer persoonsgegevens uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk. Bij een no deal Brexit verkrijgt het Verenigd Koninkrijk de status van een zogenaamd ‘derde land’. Zo’n derde land wordt verondersteld niet een zodanig niveau van privacybescherming aan haar burgers te bieden als binnen EU gewaarborgd is.

Aanvankelijk hadden de EU en het Verenigd Koninkrijk in de uittredingsovereenkomst bepaald, dat in de transitieperiode - tot eind 2020 - het privacy recht in beide rechtsgebieden (grotendeels) onveranderd blijft. Het uittredingsverdrag is verworpen en het ziet er op dit moment niet naar uit dat voor de privacyregelgeving afzonderlijke afspraken worden gemaakt. Het Verenigd Koninkrijk is vooralsnog niet aangemerkt, door de EU, als een derde land met een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Hoewel het Verenigd Koninkrijk in beginsel dezelfde privacyregelgeving houdt en dit dus wel voor de hand ligt. U moet dus aan de slag.

Welke maatregelen kunt u nemen?

Mogelijkheden zoals het stoppen van het doorgeven van data naar het Verenigd Koninkrijk of het verplaatsen van uw serviceprovider / gegevensverwerker naar EU-gebied - waarbij het de vraag is of dit operationeel en contractueel mogelijk is - zijn ingrijpend voor uw bedrijfsvoering. Er zijn mogelijkheden met minder grote gevolgen.

  1. Maak gebruik van modelcontracten
    U kunt gebruik maken van de modelcontracten, die door Europese Commissie zijn vastgesteld en die u aantreft op de website van de Europese Commissie. In deze standaardovereenkomsten mag u inhoudelijk niets wijzigen. Wel kunt u de EU-modelcontracten als basis gebruiken voor uw eigen overeenkomst, mits de inhoud en strekking van het EU-model in de toepassing van uw eigen overeenkomst ongewijzigd blijft. Ons advies is om juridische assistentie bij het redigeren van de overeenkomsten in te schakelen.
  2. Bindende bedrijfsvoorschriften
    U kunt zogenaamde bindende bedrijfsvoorschriften opstellen. Die regelen dat binnen al uw bedrijfsonderdelen - zowel binnen als buiten EU - overeenkomstig de AVG wordt gehandeld. Deze zogenaamde ‘binding corporate rules’ kunnen een oplossing bieden voor ondernemingen met een bedrijfsonderdeel in het Verenigd Koninkrijk. U dient wel het akkoord van de toezichthouder, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, te verkrijgen. Aangezien het de vraag is of dit voor 29 maart 2019 te realiseren is, lijkt het gebruik maken van de EU-modelcontracten voor op de korte termijn de meest praktische oplossing en adviseren wij u dit te doen.   

Voorkomen of uitstellen van Brexit?

Het is nog geen 29 maart en misschien wordt een no deal Brexit op het allerlaatste ogenblik voorkomen. Of wordt vóór ‘Brexit day’ een zogenaamd adequaatheidsbesluit door de EU genomen op grond waarvan het toch toegestaan is om persoonsgegevens door te geven aan het Verenigd Koninkrijk. Stilzitten en wachten of het allemaal ten goede keert is niet langer een optie.

Doet u zaken met ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en geeft u als afnemer of als leverancier van producten en/of diensten persoonsgegevens door aan in het Verenigd Koninkrijk gevestigd personen, ondernemingen of instellingen? Of is een bedrijfsonderdeel van uw concern in het Verenigd Koninkrijk gevestigd? Neem dan de maatregelen die nodig zijn en kom in actie als u dat nog niet heeft gedaan. Er is ‘no time to waste’.

Onze specialisten zijn u graag van dienst bij het nemen van uw voorbereidingen voor Brexit.

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit

Lees meer over een no deal Brexit-scenario

Actuele en ondernemingsrechtelijke aspecten van Brexit

De Britse premier Theresa May heeft voor de tweede keer uitstel gekregen van de Europese regeringsleiders. Een chaotische Brexit op 12 april 2019 is net op tijd voorkomen. Dit betekent niet dat Brexit van de baan is. Het biedt wel de mogelijkheid om u beter te oriënteren en u voor te bereiden op de gevolgen van Brexit voor uw onderneming en de wijze waarop deze georganiseerd is. Daarom gaan we in dit derde deel - van een vierluik over juridische gevolgen van Brexit - in op een aantal ondernemingsrechtelijke onderwerpen die voor u en uw onderneming van belang kunnen zijn. Lees meer.

Internationaal contracteren bij ‘no deal’ Brexit

Heeft Brexit gevolgen voor uw bestaande handelsovereenkomsten? En zo ja, welke zijn dat dan? Hoe kunt u zich in de toekomst contractueel voorbereiden als u zaken doet met ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, dat straks geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie? Lees de longread.

Gegevensbescherming bij een ‘no deal Brexit’

Mag u na 29 maart 2019 nog wel persoonsgegevens uitwisselen met in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen of instellingen? En mag u deze data doorgeven aan een bedrijfsonderdeel van uw concern dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk? Lees meer.

Consequenties van een no deal Brexit voor financiële verslaggeving

Met 29 maart 2019, de dag dat de Brexit in werking treedt, in het vooruitzicht heerst er nog steeds onzekerheid over de vraag of het Verenigd Koninkrijk (VK) in staat is om een terugtrekkingsovereenkomst uit te onderhandelen. Waarmee de gevolgen van de Brexit enigszins zijn te verzachten. Lees meer.

Btw terugvragen in het Verenigd Koninkrijk vanwege Brexit?

Heeft u in 2018 Britse btw betaald en wilt u die terugvragen? Dien dan zo snel mogelijk, maar voor 29 maart, uw elektronisch teruggaafverzoek in. Lees meer.