article banner
Tax

Verhuurderheffing: maak nu bezwaar

Frank Gijzen Frank Gijzen

Vóór 30 september 2014 moest u de aangifte verhuurderheffing indienen én moest u de verschuldigde verhuurderheffing hebben betaald. Bent u het met uw eigen afdracht niet eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd, te rekenen vanaf de dag dat u de betaling heeft gedaan. Wilt u nog bezwaar maken en is deze 6 weken termijn voor u nog niet verstreken? Onderneem dan nu actie!

Bezwaarprocedure Grant Thornton

Voor een aantal belastingplichtigen gaat Grant Thornton een bezwaarprocedure voeren. Wij zijn namelijk van mening dat deze heffing fatale weeffouten bevat. Kort samengevat richten wij ons bezwaar op:

  1. Mede-eigendomsituaties zijn op een verkeerde manier in de wet geregeld.
    Dit is in strijd met het verbod op leeftijdsdiscriminatie en/of veroorzaakt willekeur.
  2. De verhuurderheffing vormt een inbreuk op het recht van eigendom.
    Dit is in strijd met art 1 EP EVRM omdat de wetgever verhuurders structureel in een verliessituatie heeft gedwongen. Huurverhogingen kunnen, anders dan de wetgever heeft verondersteld, niet of hooguit zeer beperkt worden doorberekend aan huurders. Verhuurders draaien op deze manier, vermoedelijk gedurende een lange(re) periode, negatieve rendementen.

Aanhaken bezwaarprocedure?

Wanneer deze bezwaarprocedure succesvol uitpakt, kan dit betekenen dat alle belastingplichtigen voor de verhuurderheffing (zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders) er belang bij hebben hun rechten veilig te stellen. Om hiervan gebruikt te kunnen maken, moet u nu heel snel, ter behoud van rechten, bezwaar maken. U kunt vervolgens aanhaken bij de procedure die wij vanuit Grant Thornton gaan voeren.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met Cor Overduin, partner en fiscalist bij Grant Thornton via 088 676 9374 en/of cor.overduin@nl.gt.com en informeer naar de voorwaarden.