article banner
COVID-19

Uitstel nieuwe btw-regels voor webshops naar 1 juli 2021?

Bob van der Steen

Het is de bedoeling dat de btw-regels voor grensoverschrijdende online verkopen per 1 januari 2021 drastisch wijzigen. De belangrijkste wijziging is dat webshops de btw over hun verkopen aan particulieren in andere EU-landen, via één loket van de Belastingdienst kunnen betalen. Deze maatregel zou een behoorlijke vereenvoudiging en kostenbesparing betekenen. Het ziet er naar uit dat mede vanwege de COVID-19 pandemie, uitstel noodzakelijk is.

IT en COVID-19 oorzaak uitstel

De Europese Commissie gaat het voorstel tot uitstel van de nieuwe btw-regels indienen bij de lidstaten van de Europese Unie. Kennelijk hebben veel lidstaten problemen bij het tijdig implementeren van de IT, die het online verkopers mogelijk moet maken via één loket de btw-aangiften te kunnen doen. Eerder berichtten wij al dat tijdige invoering van de nieuwe regels per 1 januari 2021 voor de Nederlandse Belastingdienst door IT-problemen in gevaar kwam. Wij verwachten daarom dat het voorstel wordt goedgekeurd en uitstel tot 1 juli 2021 spoedig definitief is.

Pakket aan maatregelen

Naast het één-loket-systeem voor de btw-aangifte bevat het pakket meer maatregelen:

  • Afschaffing van de ingewikkelde regeling en drempels voor afstandsverkopen.
  • Eén drempel van € 10.000 voor alle online verkopen aan particulieren in andere EU-landen dan het land van vertrek.
  • Afschaffing speciale vrijstelling bij invoer van goederen met een geringe waarde.
  • Vereenvoudigingen voor niet in de EU gevestigde bedrijven.

Ook landen buiten de EU nemen maatregelen

Inmiddels hebben niet-EU landen als Noorwegen en Zwitserland hun regels voor online verkopen al gewijzigd. De nieuwe regels hebben vooral tot doel de betaling van btw te vereenvoudigen en de binnenlandse en buitenlandse online verkopers voor de btw zo gelijk mogelijk te behandelen.

Heeft u vragen?

Onze internationale btw-adviseurs houden u komende tijd op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de online verkopen. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw btw-adviseur.

Actualiteiten