De WNT is op uw onderneming van toepassing

Uit de WNT-check komt naar voren dat de Wet Normering Topinkomens (WNT) op uw onderneming van toepassing is. Dat betekent dat de bezoldigingen en beëindigingsvergoedingen van de topfunctionarissen genormeerd zijn. Deze dienen openbaar te worden gemaakt. Om de specifieke gevolgen inzichtelijk te krijgen voor uw onderneming c.q. topfunctionarissen kunt u contact opnemen met onze specialisten. 

Vul uw gegevens in het bel mij terug formulier in en één van onze WNT-specialisten neemt vrijblijvend contact met u op.

Bel mij terug