banner image
Persberichten

Bedrijven te veel afhankelijk van binnenlandse consumenten bestedingen

 

Wereldwijd onderzoek van Grant Thornton onder bedrijven uit 36 economieën onthult een verhoging van het aantal bedrijven wereldwijd dat een hogere omzet verwacht in de komende 12 maanden.

Echter de groeiverwachting van de wereldwijde export blijft achter, wat aangeeft dat de inkomsten afhankelijk zijn van de binnenlandse koopkracht. Deze koopkracht staat onder druk door toegenomen politieke instabiliteit, een herstellende olieprijs en steeds minder plannen van bedrijven om een loonsverhoging te bieden. Echter het laatste International Business Report (IBR) wijst ook uit dat het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten een grote beperking is voor veel bedrijven, het bevriezen van de lonen kan dan ook niet lang duren.

De IBR laat zien dat bedrijven wereldwijd een verhoogde verwachting rapporteren over Q2-2016 voor hun omzet (46%, +11p), de verkoopprijzen (21%, +4p) en de winstgevendheid (36%, +6p) voor de komende 12 maanden. Echter, de exportplannen volgen niet ditzelfde traject. De verwachte groei in de wereldwijde export blijft achter (15%, +2p), met name in Latijns-Amerika (18%, +1p), Noord-Amerika (9%, +19) en de Europese Unie (20%, -2p). Tegelijkertijd zijn de wereldwijde verwachtingen voor loonsverhogingen bovenop de inflatie dit kwartaal gedaald (15%, -4p), dit is wederom vooral merkbaar binnen Latijns-Amerika (6%, -6p), Noord-Amerika (19%, -1p) en de EU (16%, -9p).

Marcel Welsink, CFO bij Grant Thornton in Nederland: "Over veel regio's blijkt er een discrepantie te zijn tussen de omzetverwachtingen en export plannen. Vooral in Europa en Noord- en Latijns-Amerika blijven de export verwachtingen tegenvallen. Hierdoor lijken bedrijven voor het realiseren van groei teveel afhankelijk van de binnenlandse koopkracht van de consument."

"Onlangs hebben in het bijzonder de consumenten in ontwikkelde economieën geprofiteerd van de lage energieprijzen, een sterke valuta en een lage inflatie. Maar het achterblijven van de groei in lonen, de herstellende olieprijs en het onzekere politieke klimaat, vooral door de uitkomst van het referendum in het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten, kunnen het consumenten vertrouwen in potentie beïnvloeden het komende jaar."

"Dit is een precaire situatie voor het bedrijfsleven. De binnenlandse vraag kan de inkomsten maar zo ver stimuleren; in de wereld van vandaag is de overzeese handel van cruciaal belang om verdere groei te stimuleren. Met deze week naar verwachting nog een ronde van besprekingen over een EU-VS- handelsakkoord, is het van belang dat deals zoals deze het makkelijker maken voor bedrijven om internationaal te kopen en te verkopen. Anders richten ondernemingen zich teveel op de binnenlandse markt en worden zij hier teveel van afhankelijk, wat hun duurzaamheid en groei op de lange termijn in gevaar kan brengen."

De IBR laat ook zien dat een tekort aan geschoolde werknemers de grootste beperking blijft voor bedrijven wereldwijd bij het realiseren van groei (30 %, + 2pp ). Landen in de ontwikkelde Azië-Pacific (APAC) regio en het Verenigd Koninkrijk zijn met name bezorgd over een tekort aan vaardigheden (respectievelijk 59 %, +15pp en 34%, +8pp). 

Deze bevindingen komen te midden van een nieuwe periode van onzekerheid als gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten.

Marcel Welsink voegt toe: "De uiteindelijke impact van de Brexit stemming voor het wereldwijde bedrijfsleven is nog onbekend. Hoewel er op korte termijn onzekerheid is en volatiliteit van de markt, nemen de centrale banken maatregelen om de monetaire en fiscale stabiliteit te ondersteunen. Onze member firms zijn in gesprek met hun klanten over een kalme en weloverwogen benadering en we bewaken de voortgang van het exit-proces. Er is nog niet voldoende bekend om iedereen te informeren over de grootste beslissing die bedrijven met Europese activiteiten raakt."

"Wanneer je nadenkt over de kansen en bedreigingen van een Brexit, over het maken van plannen om waarde te creëren en te beschermen, adviseer ik bedrijven om te overwegen wat de korte, middellange en lange termijn gevolgen zijn voor issues, zoals mensen en talent, export en import en de voorwaarden van toegang tot de interne markt, handelsnormen en regelgeving, strategische ambities, financiering, risico's, operaties en bescherming van investeringen. Dit helpt te beschermen tegen onverwachte omstandigheden die op lange termijn groeivooruitzichten kunnen ontsporen."

Over het International Business Report

Het Grant Thornton International Business Report ( IBR ), gelanceerd in 1992 in eerste instantie in negen Europese landen, geeft nu inzicht in de opvattingen en verwachtingen van meer dan 10.000 bedrijven per jaar, verdeeld over 36 landen.

De vragenlijsten worden vertaald en elk deelnemend land heeft de mogelijkheid om een klein aantal specifieke vragen over hun land op te nemen. Het onderzoek vindt vooral telefonisch plaats en wordt uitgevoerd op kwartaalbasis. De IBR geeft een overzicht van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven. De gegevens voor dit persbericht zijn afkomstig uit interviews die afgenomen zijn in mei en juni 2016 onder met meer dan 2500 CEO’s , directeuren, bestuursvoorzitters of andere senior executives uit verschillende sectoren.

kopieer tekst artikel