article banner
Tax

150 km-grens 30%-regeling kan intact blijven, aldus AG

De rechtspraak en de aanbeveling rond het 150 kilometercriterium van de 30%-regeling bevinden zich in roerige tijden. Bij de 30%-regeling geldt een forfaitaire fiscale tegemoetkoming voor specifiek deskundige werknemers die vanuit het buitenland zijn aangetrokken/uitgezonden om in Nederland te werken.

Voorwaarden 30%-regeling

Om gebruik te mogen maken van deze 30%-regeling geldt een aantal voorwaarden. Sinds 2012 geldt als één van de voorwaarden dat de werknemer buiten een straal van 150km van de Nederlandse grens moet hebben gewoond alvorens in Nederland te komen werken.

In de zaak Sopora staat de beperking op basis van de "150 km-grens" ter discussie. Eerder oordeelde het Europese Hof dat deze beperking niet in strijd is met het Europees recht. Hierbij geldt de voorwaarde dat er géén sprake is van overcompensatie ten opzichte van een vergoeding op basis van werkelijke extra territoriale kosten. De zaak werd door het Europese Hof terugverwezen naar de Hoge Raad om dit punt uit te zoeken.

Overcompensatie

Advocaat-Generaal (AG) Niessen heeft nu geconcludeerd dat een dergelijke "overcompensatie" in feite slechts voorkomt bij een geringe groep werknemers die tot de hogere inkomenscategorieën behoort en dat deze overcompensatie in principe niet voorkomt bij overige inkomenscategorieën. Dit houdt in dat volgens de AG de beperking op basis van de 150 km-grens in stand kan blijven.

De conclusie van de AG is zeer lezenswaardig. De AG gaat bij zijn conclusie echter wel (haast onvermijdelijk) uit van onder andere een aantal aannames en algemeenheden. Hierdoor zetten wij vraagtekens bij de onderbouwing van de eindconclusie. De 150 km beperking kent een zekere grofheid en wellicht doet de wetgever er goed aan de wet op dit punt te herzien. In de tussentijd is het wachten op de uitspraak van de Hoge Raad.