article banner
Tax

30%-regeling lijkt ongewijzigd voor 2017

Onlangs is het belastingplan 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. Hierbij is onder andere gestemd over de 30%-regeling voor expats (extraterritoriale werknemers). Voorgesteld was om de 30%-regeling af te schaffen of te maximeren. Beide voorstellen zijn niet aangenomen en lijkt de regeling te blijven zoals die is.

Om de extra kosten van werkzaamheden buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten) te dekken, is het voor werkgevers mogelijk om voor bepaalde groepen ingekomen en uitgezonden werknemers maximaal 30 procent van het loon onbelast te vergoeden. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Aantrekken buitenlandse werknemers moeilijker?

De staatssecretaris van Financiën achtte het niet wenselijk om de 30%-regeling op dit moment te wijzigen. Het kan grote gevolgen hebben voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Het aantrekken van buitenlandse werknemers met een schaarse, specifieke deskundigheid wordt hierdoor moeilijker. Global Mobility Services van Grant Thornton onderschrijft deze gedachtegang van de staatssecretaris.

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Neem contact op met een van onze Global Mobility Services specialisten.