article banner
Tax

Achteraf nog btw-aftrek mogelijk voor bouw dorpshuis

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Een Poolse gemeente heeft volgens de Advocaat-Generaal later toch recht op herziening van btw op de bouw van een dorpshuis. Wat betekent dit mogelijk voor Nederlandse overheidsinstellingen?

De casus

De Poolse gemeente Ryjewo bouwde een dorpshuis dat voor overheidsdoeleinden, lees: niet voor btw-belaste handelingen, wordt gebruikt. De gemeente vroeg destijds de btw op de bouwkosten niet terug. Na verloop van tijd wordt het dorpshuis ook voor btw-belaste doeleinden gebruikt en de gemeente probeert alsnog een gedeelte van de btw op de bouwkosten te vorderen. De Poolse autoriteiten weigeren dit, omdat het dorpshuis voor overheidsdoeleinden is verworven en bij de verwerving het voornemen voor btw-belast gebruik niet kenbaar is gemaakt.

Aftrek ook achteraf mogelijk na wijziging gebruik

In zijn conclusie geeft de A-G aan dat de Poolse gemeente gerechtigd is tot de aftrek van een gedeelte van de aanschaf btw door middel van een herziening. Aangezien het dorpshuis op een later moment ook voor btw-belaste doeleinden wordt gebruikt. Hierbij is het niet van belang of het voornemen tot btw-belast gebruik kenbaar is gemaakt.

Gevolgen voor overheidsinstellingen

Dit kan positief uitpakken voor overheidsinstellingen en wellicht ook andere niet-ondernemers indien het Hof van Justitie meegaat in het betoog van de A-G. Het is voor die instellingen gemakkelijker te beargumenteren dat zij bij gewijzigd gebruik investeringsgoederen (ook) hebben aangeschaft in de hoedanigheid van belastingplichtige.
Wij kijken uit naar de uiteindelijke uitspraak van het Hof van Justitie en de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse praktijk. In het bijzonder voor organisaties die geen gebruik kunnen maken van het btw-compensatiefonds en in het verleden investeringsgoederen hebben aangeschaft voor niet-ondernemers doeleinden.

Gerelateerde artikelen