article banner
Actualiteit

Afhandeling aangiften inkomsten-, erf- en schenkbelasting versneld

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de staatssecretaris waardoor u sneller zekerheid krijgt over uw inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de aangiften sneller worden afgehandeld. Nu heeft de belastingdienst een termijn van 3 jaar om een aangifte definitief af te handelen, deze termijn wordt in het wetsvoorstel verkort naar 15 maanden. Deze termijn loopt vanaf het moment dat u de aangifte heeft ingediend.

Voordelen

Als na de definitieve aanslag blijkt dat er een onjuistheid in de aangifte zit, dan heeft de belastingdienst nu gedurende een periode van 5 jaar de mogelijkheid om (onder voorwaarden) terug te komen op de definitieve aanslag door middel van een zogenoemde navorderingsaanslag. Deze navorderingstermijn wordt voor goedwillende belastingplichtigen verkort tot 3 jaar na ontvangst van de aangifte. U heeft dus eerder zekerheid dat er niet meer op de aanslag wordt terug gekomen. Voor kwaadwillende belastingplichtigen wordt de navorderingstermijn verlengd naar 12 jaar. Bovendien krijgt u in het wetsvoorstel langer de mogelijkheid  om wijzigingen aan te brengen in de ingediende aangifte. Dit kan zelfs tot 18 maanden na het indienen van de aangifte.