article banner
Advocatuur

Wie ontzorgt mij bij grotere en complexere zaken?

Goeie vraag

Wat betekent groei in de advocatuur?

Groei heeft een positieve klank. Meer advocaten, meer omzet, meer inkomen, meer zaken of grotere zaken. Bijna iedereen vindt een hoge(re) plaats in de top 50 mooi. Om die hoge notering te behouden, is verankering van expertise, kennis en voortgezette professionalisering een vereiste. Dat betekent bijvoorbeeld dat u bepaalde niet-kernactiviteiten uitbesteedt, maar dan wel met gewaarborgde kwaliteit. Natuurlijk kan dat gelden voor back-office-activiteiten, maar er zijn activiteiten die veel dichter bij de advocatuur zelf liggen. Die u ook veilig uit handen kunt geven en daarbij wint aan geloofwaardigheid. Denk daarbij aan inschakeling van gecertificeerde deskundigen die helpen bij de waardering van een onderneming in een dispuut over een fusie, de schadeberekening bij contractbreuk, e-discovery en feitenvergaring bij een kartelinbreuk of de professionele ondersteuning bij een omvangrijk corporate investigation.

De waarde van forensic en litigation support

Feiten maken het recht en niet andersom. Weten wat waar is, zet u op voorsprong, ook al kunnen die feiten de cliënt soms onwelgevallig zijn. Onze forensisch accountants en IT deskundigen zijn in steeds hogere mate dienstbaar aan de rechtsvinding. Daarin ondersteunen wij advocaten met ervaring en techniek, denk aan e-discovery en . Binnen uw belang, met respect voor de juridische contouren, maar met voldoende afstand om objectief en onpartijdig te blijven, leveren wij een belangrijke bijdrage aan uw slagvaardigheid, door u de waarheidsvinding uit handen te nemen. Wij leveren wij niet alleen gevalideerde feiten, maar ook de benodigde tegenspraak in gevoelige dossiers.

Winst door ontzorging

Door u te ontzorgen wat betreft de feitenvergaring, analyse- en validering, kunt u zich richten op waar u echt goed in bent, de interpretatie. In een groot en zeer langlopend faillissement wisten we, uit de eerder ontoegankelijk geachte elektronische datamassa, te achterhalen dat de jaren voor faillissement sprake was geweest van het opzettelijk valselijk verantwoorden van transacties. Hierdoor waren aandeelhouders en banken voor honderden miljoenen benadeeld. De daarop volgende schikking met (bestuurdersaansprakelijkheid)verzekeraars en andere partijen, die eerder op enkele tientallen miljoenen werd geschat, bedroeg na ons rapport een tienvoud van die schatting.

U bent de meester van de juridische strategie en het betoog. Wij reiken u als vertrouwde derde daartoe de gevalideerde bouwstenen aan. Zo bent u ook het meest van waarde en staat niet alleen uw cliënt op winst, maar u ook, zodat er ruimte ontstaat om nog veel verder te kunnen groeien.