article banner
Tax

Brexit: fiscale gevolgen voor indirecte belastingen

Bob van der Steen Bob van der Steen

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? De Brexit kan gevolgen hebben voor uw  toepassing van de omzetbelasting (btw) en douanewetgeving. Welke gevolgen dit heeft is afhankelijk van de (douane)verdragen die het Verenigd Koninkrijk (mogelijk) met de Europese Unie (EU) sluit en of het Verenigd Koninkrijk de EU btw-wetgeving volledig blijft volgen.

Als het Verenigd Koninkrijk en de EU geen douaneverdrag sluiten, dan heeft dit gevolgen voor de handel met het Verenigd Koninkrijk. Wij lichten een aantal gevolgen (op hoofdlijnen) aan u toe.

Douane

In- en uitvoer van goederen

Verkoopt u goederen vanuit Nederland (of de Europese Unie) naar het Verenigd Koninkrijk? Of koopt u deze in het Verenigd Koninkrijk in en exporteert u deze naar Nederland (of binnen de EU)?

U kunt dat tot nu toe vrij doen, maar na de Brexit moet u ‘langs de douane’ om uw goederen ten uitvoer aan te geven. Dit dient te gebeuren bij de uitvoer van goederen buiten de EU. Uw goederen moet u in het Verenigd Koninkrijk weer ten invoer aangeven, mogelijk met berekening van diverse invoerheffingen, wat kostprijsverhogend werkt.

Nu worden de goederen ingevoerd in Nederland (EU). Grote kans dat daar invoerheffingen over verschuldigd zijn en dat u kosten maakt voor de invoerdeclaraties.

Andere douanezaken waar u rekening mee moet houden

  • Douanewaarde bepalingen.
  • Aanvraag van vergunningen en stellen van zekerheden daarvoor.
  • Aanvragen bindende tarief informatie (BTI).
  • Certificaten van oorsprong of origine.
  • Wat er gebeurt met uw goederen die al in het Verenigd Koninkrijk zijn (of in de EU) en die zich na de overgang buiten het Verenigd Koninkrijk of EU douanegebied bevinden.
  • En reizigers krijgen meer met de douane te maken.

Omzetbelasting (btw)

Het Verenigd Koninkrijk was verplicht de EU btw-richtlijn te volgen voor de toepassing van de btw. Na de Brexit hoeft dat niet meer en hebben de Britten meer vrijheid ten aanzien van het inrichten van hun btw-wetgeving.

Voor de btw-wetgeving krijgt het Verenigd Koninkrijk voortaan de status ‘buiten de EU’ en dat heeft gevolgen voor de toepassing van de btw-wetgeving op veel gebieden, ongeacht of het Verenigd Koninkrijk de wetgeving wijzigt of niet.

Levert u diensten aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk?

In de meeste business-to-business situaties moet u deze diensten op de Nederlandse belastingaangifte anders rapporteren, zonder dat dit direct tot een extra btw-last leidt. Dit vereist wel een aanpassing van uw IT én facturatiesysteem.

In het Verenigd Koninkrijk krijgt u mogelijk te maken met extra btw-registraties, bijvoorbeeld als u e-diensten verkoopt aan Britse particulieren. U mag die omzet nu aangeven op een MOSS registratie in Nederland. Als het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de EU kan dat niet meer, en dient u uw omzet hoogstwaarschijnlijk in het Verenigd Koninkrijk te registreren.

Ook in andere business-to-business situaties kan het gebeuren dat u uw omzet in het Verenigd Koninkrijk moet registreren. Het Verenigd Koninkrijk kan u verplichten een fiscale vertegenwoordiger aan te wijzen in het Verenig Koninkrijk? In Nederland? . Dit soort maatregelen leiden tot administratieve en kostenverzwaring.

Verkoopt u goederen aan het Verenigd Koninkrijk?

Zoals onder het kopje douane staat vermeld, worden uw verkopen naar het Verenigd Koninkrijk niet meer als ‘intra communautair’ maar als export gezien. Dat betekent dat u het nultarief mag toepassen, mits u de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk kunt aantonen. U moet weer ‘langs de douane’. Uw leveringscondities wilt u waarschijnlijk wijzigen.

Verkoopt u goederen via het internet aan particulieren in het Verenigd Koninkrijk, dan gelden de drempels voor afstandsverkopen niet meer (70.000 Britse Pond per jaar). U moet dus altijd invoeren, registreren in het Verenigd Koninkrijk voor de btw en mogelijk een fiscale vertegenwoordiger aanwijzen. Dit soort maatregelen leiden tot administratieve en kostenverzwaring. Dit maakt zaken doen met het Verenigd Koninkrijk mogelijk minder aantrekkelijk.

Koopt u goederen in het Verenigd Koninkrijk?

Koopt u goederen in het Verenigd Koninkrijk, dan moet u die ten invoer aangegeven in de EU en btw betalen op de invoer. Om de btw te voorkomen kunt u een vergunning aanvragen om de btw op de btw-aangifte te mogen aangeven en weer terug te vragen. Zo voorkomt u een onnodige cash-flow. De invoerrechten zijn extra kosten. Misschien wordt kopen in een EU-land dan voordeliger.

Bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk verkopen naar Nederland (EU)

Bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk krijgen te maken met lastenverzwaringen als zij zaken doen met landen binnen de EU. Bijvoorbeeld met invoerrechten, douaneprocedures en extra administratieve lasten op btw-gebied, denk aan extra btw-registraties en het verplicht aanwijzen van fiscale vertegenwoordigers. De EU-landen zijn op dit moment niet geneigd concessies te doen op dit punt.

Van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland (EU)

Het kan aantrekkelijk zijn voor ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk om een EU-branche op te zetten voor de EU-markt. Andersom geldt dat in mindere mate. De markt in het Verenigd Koninkrijk bestaat uit een bevolking van ongeveer 60 miljoen mensen, in de  EU wonen ongeveer 500 miljoen mensen; een aanzienlijk grotere afzetmarkt dus. Hier ligt een kans om Nederland te presenteren als een aantrekkelijk land om je te vestigen.

Heeft u vragen?

U kunt bij ons terecht voor informatie over het Brexit-proces. Onze adviseurs staan klaar om u te helpen uw groeiambities, ook in deze veranderende omstandigheden, waar te maken.

Heeft u vragen met betrekking tot indirecte belastingen? Neem contact op met Bob van der Steen.

Heeft u vragen over de Brexit? Neem contact op met Onno Backx.

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit