article banner
Tax

Btw-koepelvrijstelling ruimer uitgelegd

Onlangs sprak de Europese Commissie zich in het btw-comité onverwacht duidelijk uit over een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling in Nederland. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Dit deelt de staatssecretaris van Financiën mee in zijn brief van15 februari 2016, nr. DGB/2015-5904, naar aanleiding van Kamervragen over ongewenste btw-gevolgen voor fusieorganisaties van fuserende gemeenten.

Bredere werking koepelvrijstelling ook voor zorginstellingen?

Zorginstellingen werken regelmatig samen via een koepelorganisatie. De koepel kan de vrijstelling alleen toepassen op handelingen die rechtstreeks nodig zijn om de vrijgestelde prestaties van die leden te kunnen verrichten. Daarvoor mogen slechts de daadwerkelijk gemaakte kosten worden doorberekend en er mag bovendien geen concurrentieverstoring optreden.

De Europese Commissie versoepelt nu de voorwaarden. Dat kan betekenen dat de koepelvrijstelling al kan worden toegepast als de dienstverlening hoofdzakelijk (voor 70% of meer) door de leden wordt gebruikt voor hun vrijgestelde prestaties. Het is nog even afwachten op welke wijze de staatssecretaris van Financiën dit in Nederland implementeert. Binnenkort wordt daarover een besluit verwacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze btw-adviseurs.