article banner
Tax

Btw-vrijstelling watersportorganisaties wijzigt

Rene Storij Rene Storij

In het Belastingplan 2017 zijn wijzigingen aangekondigd in de btw-vrijstelling voor watersportorganisaties zonder winstoogmerk. Zo kunnen watersportorganisaties mét personeel per 1 januari 2017 gebruik maken van de btw-vrijstelling. De btw-vrijstelling voor lig- of bergplaatsen voor vaartuigen wordt ingeperkt.

Werkzaamheden aan vaartuigen door personeel

Volgens Europese rechtspraak is de eis dat slechts met vrijwilligers wordt gewerkt niet toegestaan. Ook bovengenoemde organisaties mét personeel kunnen nu gebruik gaan maken van de vrijstelling. Houd er echter rekening mee dat u hierdoor geen btw-kosten op kosten en investeringen meer in aftrek kunt brengen.

Lig-of bergplaatsen

Wanneer lig- en bergplaatsen voor vaartuigen ter beschikking worden gesteld, wordt geen btw in rekening gebracht. Volgens Europese rechtspraak moet de vrijstelling beperkt blijven tot vaartuigen die geschikt zijn voor de beoefening van sport (zoals zeilboten). Watersportorganisaties dienen hierdoor btw te berekenen wanneer het (ook) gaat om andere boten (zoals jachten). Hier staat tegenover dat (gedeeltelijk) recht op aftrek van btw ontstaat op kosten en investeringen.

Gevolgen voor de praktijk

Tot het moment dat de wetswijzingen worden doorgevoerd kunt u zich als belastingplichtige beroepen op de Europese rechtspraak. Dit kan in bepaalde gevallen voordelig zijn.

Voor veel watersportorganisaties wijzigt het btw-regime en nemen de administratieve lasten toe. Wij raden u daarom aan hier vroegtijdig actie op te ondernemen. Naar verwachting wordt de wet per 1 januari 2017 aangepast.

Heeft u vragen over de toepassing van de btw-vrijstelling in uw specifieke situatie? Neemt u dan contact op met één van onze btw-specialisten.