article banner
Legal

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Binnenkort wordt een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden om de transitievergoeding bij einde dienstverband door langdurige arbeidsongeschiktheid te compenseren. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor compensatie aan werkgevers voor de transitievergoeding die betaald wordt aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

De verwachting is dat werkgevers door dit wetsvoorstel het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer beëindigen en dit niet meer in stand laten om geen transitievergoeding te betalen (slapend dienstverband).

Wanneer is sprake van compensatie?

Het maakt niet uit op welke wijze de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Dit mag naast het UWV ook via een vaststellingsovereenkomst gebeuren. Ook wanneer een tijdelijk contract eindigt tijdens de arbeidsongeschiktheid en er recht op een ZW-uitkering is, wordt de transitievergoeding gecompenseerd.

Het UWV verstrekt de compensatie vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De verwachting is dat de nieuwe maatregel per 1 januari 2018 in werking treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

De werknemer behoudt wel het recht op een transitievergoeding omdat deze vergoeding gebruikt kan worden voor het vinden van een nieuwe baan.

Wat is de hoogte van compensatie?

De werkgever heeft maximaal recht op de transitievergoeding die verschuldigd is op het moment waarop de loondoorbetalingsverplichting eindigt. Daarnaast bedraagt de compensatie niet meer dan het tijdens de arbeidsongeschiktheid aan de werknemer doorbetaalde loon.

Visie

Het gevoel van oneerlijkheid bij werkgevers die na 2 jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid ook nog eens de transitievergoeding verschuldigd zijn, wordt door deze maatregel weggenomen. De verwachting is, dat werkgevers dan ook niet langer meer het dienstverband (slapend) laten voortbestaan om zo de verplichting tot betaling van een transitievergoeding te omzeilen.

Er is, zoals gezegd, slechts sprake van een wetsvoorstel waarover nog door de Tweede Kamer moet worden gestemd. We houden u op de hoogte van de voortgang van dit wetsvoorstel.

Wilt u meer weten over de transitievergoeding? Neem dan contact op met onze bedrijfsjuridisch adviseurs.