article banner
Legal services

De arbeidsmarkt wordt vernieuwd, wat verandert er voor u?

Tessa Viragh Tessa Viragh

De arbeidsmarkt moet flexibeler worden en het aangaan van vaste contracten aantrekkelijker. Dat blijkt uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 7 november inzond. De bedoeling van de nieuwe wijzigingen is dat de verschillen tussen flexwerk en vast verkleinen.

Het pakket is nog niet de hervorming waar de arbeidsmarkt om vraagt, maar in ieder geval wordt een aantal knelpunten opgelost.

Een samenvatting van de opvallendste wijzigingen

 • Ontslag mogelijk bij optelsom omstandigheden
  Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

 • Recht op transitievergoeding
  Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar.

 • Opbouw transitievergoeding verlaagd
  De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Dit wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

 • WW-premie voor werkgevers voordeliger
  De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

 • Compensatie transitievergoeding kleine werkgevers
  Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

 • Verlenging van de proeftijd
  Verlenging van de proeftijd voor werkenden die meteen een vaste contract krijgen, van twee maanden naar vijf maanden.

 • Opeenvolging tijdelijke contracten verruimd
  De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zgn. ketenbepaling, wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.

 • Mogelijkheid pauze tussen tijdelijke contracten verkort
  Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden, als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

 • Uitzondering invalkrachten in het primair onderwijs
  Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

 • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers op payrollbasis
  Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

 • Maatregelen verplichte permanente beschikbaarheid
  Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Lees het volledige wetsvoorstel.

In een later stadium komt de Minister nog met aanvullende voorstellen rond het zelfstandig ondernemerschap en een wijziging in de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans voor u? Neem dan contact op met onze bedrijfsjuridisch adviseurs of onze HR services adviseurs.

Actualiteiten

Wet arbeidsmarkt in balans: tips nieuw arbeidsrecht 2020

Het moet voor u als werkgever aantrekkelijker zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Terwijl voor werknemers met een flexibel contract meer perspectief op zekerheid moet komen. Dat blijkt uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die op 1 januari 2020 in werking treedt. De verschillen tussen flex en vast moeten verkleinen. Wat wijzigt er precies en wanneer? En hoe kunt u zich als werkgever voorbereiden?

Download onze whitepaper

Download het whitepaper

Whitepaper Arbeidsmarkt in balans