article banner
Belastingen

Einde pensioen in eigen beheer, hoe nu verder?

Edzo Boven Edzo Boven

Pensioen in eigen beheer is niet meer. De afschaffing per 1 april 2017 is een feit nu zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer akkoord zijn met het aangepaste wetsvoorstel tot uitfasering van pensioen eigen beheer. In de Grant Thornton Actueel van 17 februari 2017 stelden wij de vraag aan de nieuwsbriefleden hoe zij willen voorzien in hun toekomstvoorziening. U leest in dit artikel de uitkomst.

Geen helder beeld van toekomstvoorziening

De uitkomst is divers. Van de respondenten wil:

  • 15 procent het pensioen onderbrengen in een pensioenpolis bij een verzekeraar;
  • 30 procent het pensioen in een lijfrente regelen;
  • 30 procent het pensioen ‘sparen’ in box 3;
  • 25 procent niets aan het pensioen doen.

Deze uitslag, en ook andere onderzoeken, lijkt aan te geven dat veel dga’s (nog) geen helder beeld hebben hoe nu verder met hun toekomstvoorziening. Naast een voorziening op de beoogde pensioendatum is voor veel dga’s een nabestaandenvoorziening ingeval van overlijden vóór pensioendatum belangrijk. Dit is middels een lijfrente of sparen in box 3 niet/niet eenvoudig te regelen.

Jaarlijks extra pensioenpremie inleggen?

Grant Thornton heeft een opzet uitgewerkt om jaarlijks extra pensioenpremie in te leggen, naast een jaarlijks vaste (lage) pensioenpremie. Een grote mate van flexibiliteit dus! Belangrijk is dat in dit product een fiscaal maximaal mogelijke nabestaandendekking is opgenomen. Dit is mogelijk tegen tarieven die niet veel afwijken van tarieven die voor werknemerspensioen gelden. Ook voor wat betreft de kosten van de verzekeraar!

Een dergelijke regeling kan bij een aantal verzekeraars ondergebracht worden, zodat er keuze is in de wijze van beleggen, garanties en dekkingen. U wilt als dga toch immers niet dat uw nabestaanden onverzorgd achterblijven en u op pensioendatum niet eens een ‘basispensioen’ heeft naast uw AOW-uitkering?

Voorbeeld offerte van een verzekeraar

Een voorbeeld op basis van een offerte van een verzekeraar:

Uitgangspunten:

Een dga van 45 jaar met een pensioengevend salaris van 50.000 euro. Het is mogelijk een lager salaris te kiezen dan uw werkelijke salaris. Een nabestaandendekking op basis van eindloon (fiscaal maximaal), alsmede een premievrijstelling ingeval van arbeidsongeschiktheid van de dga. De pensioenleeftijd is 67 jaar. Er geldt een garantiekapitaal op 67 jaar gebaseerd op 1,5 procent garantie. Het kapitaal kan uiteraard meer worden als er meer rendement wordt gemaakt.

Uitwerking kosten op jaarbasis:

Bruto kosten, voor belastingvoordeel€ 2.191
   
De bruto kosten zijn als volgt opgebouwd:  
Spaarpremie voor het ouderdomspensioen € 1.475
Administratiekosten voor verzekeraar € 70
Risicopremies € 350
Optioneel: ANW-hiaat verzekering € 295

Het voordeel ten opzichte van een lijfrente is onder andere dat de premies direct aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting en het belastingvoordeel niet via de inkomstenbelasting geldend gemaakt hoeft te worden. Daarnaast is de aftrekbaarheid ruimer en eenvoudiger.

Het bereikbaar garantiekapitaal bedraagt 38.505 euro en als er 4 procent rendement wordt gemaakt 50.955 euro.

Van het kapitaal op basis van 4 procent rendement kan tegen de huidige tarieven bij benadering een levenslange pensioenuitkering worden aangekocht van 1.900 euro bruto per jaar. Als de rente in de toekomst stijgt, dan wel het kapitaal wordt ‘doorbelegd’, kan een hogere uitkering gerealiseerd worden.

Voordeel

Het grote voordeel zit hem echter in een bij (vóór) overlijden van de dga direct ingaand nabestaandenpensioen van 8.868,35 euro voor de partner en 1.773,67 euro voor de kinderen (wezen). Verzekeren van het ANW-hiaat (uitkering van 15.007 euro) kost jaarlijks aan premie 295 euro (bruto).

Iedere 1.000 euro meer pensioenpremie per jaar, leidt uiteraard tot een hoger bereikbaar (nabestaanden)pensioen.

Extern dga-pensioen hoeft niet duur te zijn

Dit voorbeeld geeft aan dat een extern ondergebracht dga-pensioen niet duur hoeft te zijn en ook een dga dus tegen acceptabele kosten een adequaat (basis)pensioen kan verzekeren, desgewenst met een stukje “garantie”. Samen met u bezien we graag welk pensioen nodig is en hoe we dit het meest flexibel voor u kunnen opzetten.

Wilt u meer weten over pensioen in eigen beheer? Neem contact op met onze pensioenadviseurs.