article banner
Tax

Extra tijd voor aanpassing pensioen in eigen beheer!

Edzo Boven Edzo Boven

Als directeur-grootaandeelhouder krijgt u drie maanden extra tijd (tot 1 april 2017) om de aanpassing van het pensioen in eigen beheer te regelen. Dit geeft Staatssecretaris Wiebes aan in zijn nota van wijziging bij het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer.

De extra tijd wordt verleend voor:

  • het premievrij maken van de pensioentoezeggingen (beëindigen opbouw in eigen beheer);
  • de pensioenovereenkomst aan te passen;
  • eventueel extern verzekerd kapitaal naar eigen beheer over te halen;
  • of te regelen dat de externe pensioenpolis zelfstandig kan doorlopen.

De B.V. geen toegelaten pensioenaanbieder voor DGA

Het oorspronkelijk wetsvoorstel geeft aan dat vanaf 1 januari 2017 de B.V. geen toegelaten pensioenaanbieder meer is voor de directeur-grootaandeelhouder. Als een pensioen door de B.V. aan de directeur-grootaandeelhouder wordt toegezegd kan dit alleen worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.

De directeur-grootaandeelhouder heeft voor de bestaande pensioentoezeggingen de volgende mogelijkheden:

  1. afkoop pensioen in eigen beheer;
  2. omzetten pensioen in eigen beheer in oudedagsverplichting;
  3. beëindigen opbouw pensioenaanspraken in eigen beheer.

Voor een verdere uitleg van de mogelijkheden verwijzen wij naar .