article banner
Belastingen

Groot Brittannië vecht tegen btw-fraude op online verkoop

Bob van der Steen

De Britse Belastingdienst (HMRC) is van plan om de btw op online verkopen direct bij de bestelling door de consument te innen. In dit plan gaat het verschuldigde btw-bedrag niet eerst naar de verkoper, maar rechtstreeks naar HMRC. Zo hoopt HMRC de btw-fraude van ongeveer 2 miljard per jaar flink terug te dringen.

Vooral Chinese online verkopers ontduiken

Veel landen hebben last van vooral Chinese online verkopers die de btw niet afdragen. De landen missen de btw-inkomsten en de lokale online verkopers hebben te maken met oneerlijke concurrentie. Om dit te stoppen zijn al diverse maatregelen voorgesteld en ingevoerd. Maar kennelijk is de fraude moeilijk te stoppen. Het net lijkt zich echter te sluiten.

Maatregelen die al genomen zijn

Belastingdiensten proberen bijvoorbeeld de online marktplaatsten en payment processors medeaansprakelijk stellen voor te weinig betaalde btw door hun klanten. Nu komt daar bij dat HMRC van plan is om via verplichte speciale software de betaling van de consument te splitsen in een deel btw en een deel voor de producten. De btw gaat dan direct naar HMRC.

Recht op bescherming

Het is duidelijk dat de mogelijkheden van internet belastingdiensten voor grote problemen plaatst. Lokale ondernemers moeten erop kunnen vertrouwen dat overheden de juiste maatregelen nemen om hen te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door belastingontduiking. Misschien minder voordelig voor de consument, maar als deze bescherming niet plaatsvindt dan heeft dit grote impact op de Nederlandse ondernemers en werkgelegenheid van diezelfde consument.

Wilt u meer weten over de toepassing de btw op online verkopen? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.