article banner
Actualiteit

Hoe motiveer je een concurrentiebeding?

Tessa Viragh Tessa Viragh

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk een (non)concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen. Dat kan alleen nog als u als werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die het opnemen van een concurrentiebeding rechtvaardigen. Maar wanneer is sprake van deze belangen en wat moet u als werkgever vastleggen om aan de motiveringsplicht te voldoen?

De motivering moet in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Aan die motivering worden zware eisen gesteld. Ook een relatiebeding is een concurrentiebeding en moet aan dezelfde motiveringseis voldoen.

Of u voldoende belang heeft bij het opnemen van een concurrentiebeding zal afhangen van specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen en van uw belang om die te beschermen. De functie van de tijdelijke werknemer, de specifieke werkzaamheden en de aard van het bedrijf spelen hierbij een rol. Een standaardmotivatie is niet mogelijk.

Drie tips voor de motivering

Bij het opstellen van de motivering kunt u denken aan de volgende punten:

  1. Omschrijf uw bedrijfsbelangen; worden bijzondere producten of diensten op de markt gebracht of ontwikkeld? Wat is de bijzondere positie van het bedrijf binnen de branche?
  2. Omschrijf de functie en de specifieke kennis die de werknemer vanwege zijn functie of specifieke werkzaamheden verkrijgt.
  3. Omschrijf de strategische, specifieke of bijzondere (markt)kennis die de werknemer opdoet vanwege zijn functie; bepaalde vaardigheden die de werknemer heeft geleerd, een specifieke werkwijze die de werknemer zich tijdens het dienstverband eigen heeft gemaakt. Kan de werknemer met gebruikmaking van uw netwerk een relatie opbouwen met uw klanten en relaties. 

In de motivering moet de nadruk liggen op de kennis en/of vaardigheden die de werknemer zonder het dienstverband of uw inbreng niet zou hebben verkregen (en dus niet op de eigen kennis van de werknemer).

Onvoldoende gemotiveerd?

Zeker is dat als u het concurrentiebeding in een tijdelijk contract niet motiveert dit nietig en dus ongeldig is. U kunt zich er dan niet op beroepen. Een motivering kan onvoldoende zijn; een rechter kan dit (achteraf) beoordelen. Is de motivering onvoldoende, dan kan de rechter deze vernietigen. Het is aan te bevelen om het concurrentiebeding in tijdelijke contracten altijd te motiveren.

Geheimhouding

Naast een concurrentiebeding is het raadzaam om in ieder geval een geheimhoudingsbeding overeen te komen. Daarmee voorkomt u dat bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie aan derden wordt geopenbaard.

Advies?

Wilt u meer informatie of hulp bij het opstellen van een concurrentiebeding? Neem hiervoor contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.