article banner
Transactional services

Lage koers van euro maakt Europa 'goedkoop'

Op 11 februari 2016 kwamen fusie en overname specialisten van Grant Thornton uit verschillende Europese landen samen om kennis uit te wisselen over de internationale M&A markt.

Om klanten nog beter te kunnen bedienen en informeren wisselen wij regelmatig informatie uit met specialisten uit onze internationale praktijk. Binnen Europa ontmoeten de fusie en overname specialisten elkaar meerdere keren per jaar om de algemene ontwikkelingen binnen Europa te bespreken.

Wat opvalt is de hoge interesse van Amerika voor overnames binnen Europa. De sterke economische groei in de Verenigde Staten in combinatie met achterblijvende groei binnen Europa in 2015 heeft gezorgd voor een lage koers van euro ten opzichte van de dollar, waardoor Europa als ‘goedkoop’ wordt gezien. Dit is een stimulans voor de hogere mate van grensoverschrijdende transacties met Europa als middelpunt. Overigens wijst het laatste onderzoek van Grant Thorntons International Business Report (IBR) uit dat netto 38 procent van de bedrijven uit de EU optimistisch is over hun economie voor de komende 12 maanden, ten opzichte van netto 36 procent wereldwijd bedrijfsoptimisme.

Het jaar 2015 was sowieso een goed jaar voor de fusie- en overnamemarkt; de combinatie van lage rentes, herstel in bedrijfswinsten, voldoende liquide middelen binnen bedrijven, groter optimisme onder financieel bestuurders en hogere bedrijfswaarderingen resulteerde in en record dealwaarde, dat het niveau van de pre-crisis jaren 2006-2007 overtreft (2015: $4,9bn, McKinsey & Company). Overigens werd dit met beduidend minder fusies en overnames gehaald. Lagere rentes zorgen voor een gunstig fusie- en overnameklimaat dat gepaard gaat met een hogere mate van schuldfinanciering, waardoor een hoger rendement op het eigen vermogen kan worden behaald.

Wij verwachten dat het aantal transacties op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt in 2016 verder zal stijgen. Toch zien wij ook voorzichtigheid door de sterke terugval van de Chinese economie en lagere olieprijzen. Deze onrust op de financiële markten sinds het begin van dit jaar zorgt voor nervositeit onder ondernemers, die zich afvragen of dit wel het juiste moment is om te verkopen. Daarnaast heeft het als gevolg dat een gemiddelde transactie langer duurt. Overnamedeals worden, naast de gebruikelijke argumenten als kostenbesparingen en sectorconsolidatie, in toenemende maten ook gesloten met redenen als diversificatie, cross-selling mogelijkheden, creëren van nieuwe klantkansen en transformatiedoeleinden.

Global M&A snapshot 2016

Op fusie en overname gebied vormt Grant Thornton één team binnen Europa. Binnen Nederland volgen we de ontwikkelingen op de fusie- en overnamemarkt en vergelijken deze met onze Europese collega’s. Ook het IBR zorgt voor relevante inzichten en trends op het gebied van fusies en overnames. In maart 2016 presenteren we de nieuwe resultaten van het IBR en de gevolgen hiervan binnen en buiten Europa.