article banner
Legal services

Loondoorbetaling bij ziekte voor MKB makkelijker en goedkoper vanaf 2020

Tessa Viragh Tessa Viragh

Heeft u een MKB-onderneming met minder dan 25 werknemers? Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde 20 december een wijziging in de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte. Wat betekent deze wijziging voor u? Lees de samenvatting van de hoofdpunten.

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Er komt een ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’ per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal worden ontzorgd. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Volgt de MKB-werkgever de adviezen van de verzekeraar op? Dan is de werkgever gevrijwaard van een eventuele loonsanctie. De loonsanctie wordt dan betaald door de verzekeraar.

Korting op de premie

Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren. Kleine werkgevers ontvangen een financiële tegemoetkoming door middel van een korting op de premieheffing. Dit geld kunnen zij besteden aan de verzekering.

Advies bedrijfsarts wordt leidend

Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten, investeert het kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering.

Meer helderheid verplichtingen bij re-integratie

De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met het UWV.

Meer grip op 2e spoor

Werkgevers krijgen meer grip op het zogenoemde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van het tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.

CAO-afspraken

Minister Koolmees merkt daarnaast op dat hij ruimte ziet voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijke loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Lees de gehele kamerbrief over de maatregelen loondoorbetaling bij ziekte.

Heeft u vragen over loondoorbetaling bij ziekte ? Neemt u dan contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.

Actualiteiten