article banner
Tax

Nieuwe toelichting 6 procent btw-tarief

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Op de toepassing van het verlaagde 6 procent btw-tarief komen diverse aanpassingen naar voren, zowel tekstueel als inhoudelijk. Aldus de nieuwe toelichting die gepubliceerd is op 8 september 2017. Enkele van de meest in het oog springende zaken zijn de aanpassingen met betrekking tot voedings- en geneesmiddelen.

Maatschappelijke opvatting leidend bij voedingsmiddelen

Om te bepalen wanneer sprake is van voedingsmiddelen is niet langer de Warenwet leidend, maar de maatschappelijke opvatting. ‘De maatschappelijke opvatting is een nogal vaag begrip en aan verandering onderhevig. Dit leidt tot meer onduidelijkheid en discussies. Een stijging in het aantal procedures hierover ligt dan ook voor de hand’, aldus Ronald Bergenhenegouwen, btw-adviseur bij Grant Thornton.

Belastingplan: hoger btw-tarief geldt weer voor tandpasta en zonnebrandmiddel

Eerder was al bekend dat fluoride tandpasta en zonnebrandmiddel nu ook (formeel) onder het lage btw-tarief voor geneesmiddelen vallen. Dit voordeeltje is helaas maar van korte duur, aangezien op 1 januari 2018 een wetswijziging uit het in werking treedt. Vanaf die datum is op de verkoop van deze producten dan weer het hoge 21 procent btw-tarief van toepassing. Zie voor meer informatie over de wijzigingen voor geneesmiddelen onze berichtgeving in .

Tot slot worden bridge en bowling als sport erkend en kan de verhuur van bijbehorende accommodatie (zoals het gebruik van een bowlingbaan) onder het 6 procent btw-tarief vallen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen