article banner
Tax

Novelle uitfasering pensioen in eigen beheer is ingediend

Edzo Boven Edzo Boven

De '' die in de pers werd aangekondigd is bij nader onderzoek toch niet aanwezig. Wel heeft de staatssecretaris duidelijkheid gegeven wat bij afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting met de geactiveerde na-indexatie moet gebeuren. Wat betekent dit voor u als dga?

Wanneer heeft de BV een geactiveerde na-indexatie?

Hiervan kan sprake zijn als u uw pensioen heeft onder gebracht bij een andere BV (hierna: pensioen BV) dan de BV waar u werkzaam bent (hierna: werk BV). Hieronder volgt een korte uitleg.

Tijdens de opbouw van de pensioenaanspraken heeft de werk BV een commerciële premie betaald aan de pensioen BV. De commerciële premie zorgt er voor dat de pensioen BV vanaf pensioeningangsdatum de toegezegde pensioenaanspraken kan uit betalen. In de commerciële premie wordt ook rekening gehouden met de indexatie van de pensioenaanspraken na pensioeningangsdatum (na-indexatie). Op basis van de fiscale wetgeving is de commerciële premie die ziet op de na-indexatie niet aftrekbaar bij de werk BV. Dit komt doordat deze ziet op de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken. De geactiveerde na-indexatie valt vrij zodra de toekomstige indexatie zich daadwerkelijk voordoet.

Wetsvoorstel en geactiveerde na-indexatie koopsom

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om de pensioenverplichting af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Wanneer u gebruik maakt van een van deze mogelijkheden vervalt de verplichting om de pensioenaanspraken in de toekomst te indexeren. In de novelle wordt aangegeven wat er moet gebeuren met de geactiveerde na-indexatie.

Bij afkoop van de pensioenverplichting mag de geactiveerde na-indexatie ten laste van het resultaat worden gebracht.

Bij het omzetten van de oudedagsverplichting mag de geactiveerde na-indexatie in gelijke jaarlijkse delen ten laste van het resultaat worden gebracht. Het aantal jaarlijkse gelijke delen wordt bepaald op het aantal hele jaren dat ligt tussen het omzettingstijdstip en het moment waarop de pensioengerechtigde dga de leeftijd van 87 jaar zal bereiken.

In het verslag van het schriftelijk overleg van 25 januari 2017 heeft de Staatssecretaris een voorbeeld opgenomen. Daarbij is het uitgangspunt dat de geactiveerde na-indexatie 20.000 euro bedraagt. Wanneer wordt besloten om de pensioenverplichting af te kopen, mag de werk BV 20.000 euro direct ten laste van het resultaat brengen. Wanneer de pensioenverplichting wordt omgezet in een oudedagsverplichting valt de 20.000 euro in gelijke delen vrij tot 87-jarige leeftijd van de dga. Stel dat de dga op moment van omzetten 45 jaar is, vindt de vrijval over 42 jaar plaats.

Verwachte ingangsdatum van het wetsvoorstel

In de novelle geeft de Staatssecretaris aan dat hij het streven heeft om het wetsvoorstel op 1 april 2017 in te laten gaan.

Wilt u meer weten over pensioen in eigen beheer? Neem contact op met onze .