article banner
Healthcare

Oogmeting bij aankoop bril niet van btw vrijgesteld

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat oogmetingen bij de aankoop van een bril of contactlenzen niet van btw vrijgesteld zijn. Wat kunt u doen om in aanmerking te komen voor de medische btw-vrijstelling?

Verschil oordeel met andere zaak

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde onlangs over een optiekwinkel waarin oogmetingen worden gedaan en brillen en contactlenzen worden verkocht. In dat kader biedt de opticien oogmetingen aan bij de verkoop van de brillen en contactlenzen. De verkoop en de oogmeting wordt aangeboden in een all inclusive prijs. De opticien wil de btw die drukt op de oogmetingen in aftrek brengen en verwees hierbij naar de uitspraak van de Hoge Raad van 12 september 2014.

De Rechtbank oordeelde dat het doen van oogmetingen wordt beschouwd als een bijkomende prestatie welke opgaat in de hoofdprestatie, namelijk de verkoop van brillen en contactlenzen. Als gevolg van de behandeling van deze twee prestaties als een prestatie, is er inderdaad aftrekmogelijkheid van btw.

In het HR arrest werd nog geoordeeld dat de vergoeding voor een oogmeting vrijgesteld is. Het verschil in deze zaak is dat de opticien uit het arrest van 12 september 2014 de oogmetingen ook apart aanbiedt tegen vergoeding, terwijl de opticien van deze huidige zaak de oogmetingen gratis aanbiedt wanneer er geen bril of contactlenzen worden gekocht. Er is dan geen sprake van een afzonderlijke prestatie.

Medische btw-vrijstelling

Onder de medische btw-vrijstelling vallen medische handelingen zoals oogmetingen door BIG-geregistreerden. Hierdoor hoeft men geen btw af te dragen over deze handelingen. Het hangt echter van de omstandigheden af of de oogmetingen al dan niet belast zijn met btw. Door het feit dat X de oogmetingen niet apart aanbiedt, maar als onderdeel van de verkoop van brillen- en contactlenzen, is de vrijstelling niet (meer) van toepassing.

Wilt u in aanmerking komen voor de medische btw-vrijstelling, dan adviseren wij u om de prestaties verkoop en oogmeting te splitsen en apart te berekenen. Let wel, btw op kosten voor bijvoorbeeld de apparatuur van de oogmetingen, is dan niet volledig aftrekbaar.

Wilt u meer weten over de medische btw-vrijstelling? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs.