article banner
Tax

Pensioen 1-2-3 vervangt het Uniform Pensioen Overzicht

Edzo Boven Edzo Boven

Met ingang van het jaar 2016 vervangt Pensioen 1-2-3 het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Wat verandert er?

Verschil tussen UPO en Pensioen 1-2-3

Het verschil tussen de als zeer uitvoering omschreven UPO en Pensioen 1-2-3 zit in de gelaagdheid van Pensioen 1-2-3. De cijfers 1, 2 en 3 staan voor deze gelaagdheid:

  • laag 1: de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling, welke de werknemer in 5 minuten tijd in helder Nederlands tot zich moet kunnen nemen;
  • laag 2: de pensioenregeling meer in detail, dus een meer informatieve verdieping van laag 1;
  • laag 3: deze bevat de meer gedetailleerde informatie, waaronder de voor de pensioenregeling relevante documenten.

De communicatie in laag 1 vindt voornamelijk plaats door middel van iconen. Deze iconen staan voor verschillende van belang zijnde gebeurtenissen en onderwerpen die voor de pensioenregeling van belang zijn. Meer informatie over Pensioen 1-2-3 en de iconen is te vinden op de website www.pensioen123.nl.

Pensioencommunicatie

Pensioen 1-2-3 dient door de pensioenuitvoerder jaarlijks aan de werknemer te worden toegezonden. Het model is ingericht op digitale toezending en “digitale leesbaarheid” door de ontvangende werknemer.

De werknemer dient al in het sollicitatiegesprek op de hoogte gesteld te worden van de hoofdlijnen van de pensioenregeling, zoals deze in laag 1 van Pensioen 1-2-3 zijn weergegeven. Aangezien de Pensioenwet de verantwoordelijkheid van een juiste pensioencommunicatie bij u als werkgever legt, is het te adviseren om reeds in vroegtijdig stadium uw werknemer van adequate informatie te voorzien.

Uiteraard kunnen de pensioenadviseurs van Grant Thornton u daarbij van dienst zijn. Neem hiervoor contact op met één van onze pensioenadviseurs. Of neem contact op met Edzo Boven.