article banner
Actualiteit

RDA en WBSO per 1 januari 2016 geïntegreerd

Henk Troost Henk Troost

In zijn brief van 7 juli jl. erkent minister Kamp de kritiek vanuit de praktijk op de huidige fiscale regeling van de WBSO en RDA. Hij stelt daarom voor om per 1 januari 2016 de RDA op te laten gaan in de WBSO. Op deze manier wordt één fiscale regeling gecreëerd.

Huidige regeling

De WBSO is geïntroduceerd om ondernemers die zich bezig houden met Research & development (R&D) tegemoet te komen in de kosten. Via de WBSO kan een korting worden verkregen op de loonbelasting die betrekking heeft op arbeidsuren die verband houden met speur- en ontwikkelingswerk.

Naast de WBSO biedt de RDA een stimulans voor de overige kosten en uitgaven die betrekking hebben op R&D. De RDA is een aftrekpost voor de winstbelasting (IB en VPB). Vanuit de praktijk is op de RDA veel kritiek geuit, aangezien de regeling gerelateerd is aan de hoogte van de winst.

Vormgeving nieuwe regeling

De geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering op de loonbelasting met als grondslag alle R&D-kosten (zowel loonkosten als overige kosten en uitgaven). Hiermee komt de huidige RDA-faciliteit ook voor ondernemers die weinig tot geen winst maken binnen bereik. Het kabinet kiest er voor om ook in de geïntegreerde regeling met twee schijven te werken. Een eerste schijf met een voordeelpercentage van 30 procent (40 procent voor starters) over de S&O-kosten tot 300.000 euro. En een voordeelpercentage van 15 procent over de S&O-kosten boven de 300.000 euro.

Gevolgen

De definitieve regeling zal in het Belastingplan 2016 worden opgenomen. De bovengenoemde bedragen en tarieven betreffen dan ook een eerste indicatie. Met de beoogde nieuwe regeling in aantocht, kan het interessant zijn te beoordelen of het verstandig is geplande R&D-investeringen nog dit jaar te verrichten of juist te wachten tot 2016.

Graag voorzien wij ondernemers die met deze (vernieuwde) fiscale regeling te maken hebben van een passend advies. Belt u gerust met uw contactpersoon, of met subsidieadviseur Henk Troost, 088-6769711. Of stuur een mail naar subsidies@nl.gt.com.