article banner
Tax

Sportclubs: ontvang subsidie voor energiemaatregelen

Henk Troost Henk Troost

Het doel van het onderdeel Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDESPAC) is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij sportaccommodaties. Subsidie wordt verstrekt aan sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een eigen sportaccommodatie. Wanneer komt u in aanmerking voor een subsidie?

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie voor sportaccommodaties.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • verlichting (sportveld-, buiten- en binnenverlichting);
 • ventilatie en verwarming (warmteterugwinning, warmtepomp);
 • tapwater (direct gasgestookte condenserende boiler, direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel, warmtepompboiler, warmteterugwinning uit douchewater);
 • bouwkundig (vervangen glas inclusief aanpassen kozijn, isolatie wand, vloer en/of dak);
 • duurzame energieopwekking (zonnecollectorsysteem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, biomassaketel).

Subsidieaanvraag

De aanvraag voor subsidie kan van 4 januari tot en met 31 december 2016 digitaal worden ingediend, via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidie wordt niet verstrekt indien:

 • de energierekening door een ander wordt betaald;
 • de investering door een ander wordt gedaan;
 • u al elders subsidie hiervoor heeft verkregen;
 • de aanschaf prijs lager is dan 3000 euro;
 • de overeenkomst betrekking heeft op de aanschaf van gebruikte apparatuur of installaties;
 • de overeenkomst voor 1 september 2015 is aangegaan;
 • en nog een aantal voor de hand liggende redenen.

Voorwaarden voor subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 125.000 euro per jaar. De subsidie aan een sportvereniging bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. De subsidie aan een sportstichting bedraagt 15% van de subsidiabele kosten. De subsidie wordt verhoogd met 500 euro, indien een maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd gebaseerd is op een van een datum voorzien energieadvies dat uiterlijk zes jaar voor de eerste dag van de openstellingsperiode is uitgebracht.

Meer informatie is te vinden op RVO.nl

Aanvraagprocedure

U kunt de subsidie alleen digitaal aanvragen. U heeft daarvoor een zogenoemde ‘eHerkenning’ nodig.
Grant Thornton heeft deze eHerkenning en wij kunnen daarom voor u de aanvraag opstellen en indienen. Neem hiervoor contact op met onze subsidieadviseurs: 088 - 676 97 11 of mail naar subsidies@nl.gt.com.