article banner
Legal

Toetredende vennoot ook aansprakelijk voor “oude” schulden

Bent u van plan om als (beherend) vennoot toe te treden tot een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (cv)? Houdt u dan rekening met een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Vof/cv

In de rol van een (beherend) vennoot van een vof of cv bent u hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vof of cv. Lange tijd was onduidelijk of een (beherend) vennoot uitsluitend aansprakelijk is voor schulden van de vof/cv na zijn toetreden of ook voor de schulden van voor zijn toetreden. Inmiddels heeft de Hoge Raad deze vraag beantwoord. Een toetredend (beherend) vennoot is ook aansprakelijk voor “oude” schulden van een vof of een cv.

Praktijk

Indien u wenst toe te treden tot een vof of cv dient u zich er van bewust te zijn dat u aansprakelijk bent voor schulden van voor uw toetreding. Ook in joint venture structuren waarin u in een vof of cv participeert, middels een besloten vennootschap (BV), dient u op dit risico bedacht te zijn. In een dergelijk geval zal de BV als (beherend) vennoot optreden en (mogelijk) aansprakelijk zijn voor oude schulden. Om de mogelijke gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken, kan het verstandig zijn om:

  • Voor toetreding tot de vof of cv een due diligence onderzoek te verrichten.
  • In de vof of cv overeenkomst te regelen dat de zittende vennoten volledig (intern) draagplichtig zijn voor de schulden tot het moment van uw toetreden. Deze interne verhaalsmogelijkheid is uiteraard niet voldoende effectief indien de zittende vennoten onvoldoende vermogen hebben om de schulden te voldoen.
  • Toetreden tot de vof of cv door middel van een BV.
  • Ontbinding van de vof of cv, gevolgd door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarvan de toetredende vennoot beherend vennoot wordt (Deze opening zal voor de andere vennoten van de vof of cv echter - mogelijk - een fiscaal onwenselijke oplossing zijn.).

Maatschap

Naar aanleiding van deze uitspraak is er discussie in de juridische literatuur of deze uitspraak ook (directe) gevolgen heeft voor een toetredende maat bij een maatschap.

De aansprakelijkheid van een maat in een maatschap is anders dan van een beherend vennoot in een vof of cv. Een maat bindt in beginsel alleen zichzelf. Daarnaast bestaat bij een maatschap aansprakelijkheid voor gelijke delen voor de maten met wie de schuldeiser heeft gehandeld. Een beherend vennoot van een vof of cv bindt in beginsel de volledige vof of cv. Bij de vof en cv is de aansprakelijkheid hoofdelijk, zonder verwijzing naar de handelende vennoten.

Hoewel de Hoge Raad in het onlangs gewezen arrest zich niet expliciet uitliet over de maatschap, adviseren wij desondanks dezelfde zorgvuldigheid te hanteren bij het toetreden van een maatschap en dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen als bij het toetreden tot een vof of een cv.

Bent u van plan om toe te treden tot een vof, cv of een maatschap en wilt u geen onnodig risico lopen, dan helpt Grant Thornton u graag verder. Zo kan Grant Thornton u begeleiden bij het uitvoeren van een due diligence onderzoek, het opstellen van contracten bij toetreding tot een vof, cv of een maatschap